„Media a wyzwania XXI wieku”, pod red. Małgorzaty Bonikowskiej

Media a wyzwania XXI wieku, pod red. Małgorzaty Bonikowskiej, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2009, ss. 313

            W XXI wieku media posiadają szczególną rolę posiadającą wiele – nieraz wcale nie tak oczywistych, jak mogłoby się nam wydawać – obliczy. Często konfrontuje się je z różnorodnymi zagrożeniami oraz wyzwaniami. Niemniej jednak brakowało do tej pory opracowania, które pozwoliłoby pojąć zależności pomiędzy nimi, dostrzec istniejące oraz prognozowane wpływy. Do tej pory, albowiem na polskim rynku wydawniczym pojawiła się praca zawierająca rozliczne, pogłębione studia w tej sferze, mianowicie książka zatytułowana „Media a wyzwania XXI wieku”, pod redakcją uznanej w świcie nauki uczonej – Małgorzaty Bonikowskiej.

            Publikacja ta zawiera wiele istotnych współcześnie – w obliczu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce – pytań oraz prób odpowiedzi na nie. Mianowicie świetni znawcy problematyki dotyczącej środków masowego przekazu zastanawiają się na jej kartach między innymi nad tym, czy w nadchodzących latach dziennikarze wciąż będą nam potrzebni, czy sami przejmiemy niejako ich rolę za sprawą powszechnego dostępu do nowych mediów, zwłaszcza Internetu, czy też potrzeba realizowania tego zawodu po prostu ulegnie rozmyciu. Natomiast jeśli wciąż będziemy mieli do czynienia z dziennikarzami, czy zmianie ulegnie treść i forma wykonywanej przez nich pracy, czy zajdzie potrzeba przedefiniowania zakresu ich obowiązków, cech, jakimi powinni się odznaczać spośród osób pełniących inne role społeczne, oraz wiele, wiele innych, które faktycznie wymagają refleksji w czasach, w jakich żyjemy.

            Autorzy zaprezentowali na kartach książki rozważania na temat pełnienia zawodu dziennikarza dzisiaj i w przyszłości. Dlatego właśnie osobom realizującym ten zawód z pewnością przydadzą się wskazania dotyczące praktycznej sfery ich działania. Dowiedzą się one na przykład jak zwiększyć skuteczność swojego przekazu, zainteresować odbiorcę, sprawić, iż będzie on zainteresowany właśnie naszym materiałem, a nie innymi, w jaki sposób utrzymać się wśród znacznej konkurencji, która nie śpi i inne. Zwłaszcza interesujące są wskazówki związane z budowaniem segmentu własnych odbiorców oraz dostosowywaniem do niego własnego przekazu.

            Warto bliżej przyjrzeć się również analizom związanym z tabloidyzacją współczesnych mediów. Niosą one bowiem ze sobą o wiele poważniejsze konsekwencje, aniżeli tylko obniżenie jakości świadczonych przez media usług. Część z nich ma z kolei wpływ na naszą codzienność oraz szerzej – społeczeństwo, w jakim żyjemy. Jak odpowiedzieć na te działania, obronić się przed niechcianym wpływem, sprostać własnym potrzebom bycia poinformowanym o tym, co dzieje się na świecie czy partycypacji społecznej, przeczyta odbiorca w polecanej książce.

            Autorzy ukazali nie tylko polską specyfikę rynku medialnego. Omówili te same zagadnienia obecne także w zupełnie innych realiach: Azji, Ameryki Północnej, Europy, Rosji, Ameryki Łacińskiej, Australii, Afryce, krajach arabskich. Każdy kontekst jest doniosły społecznie oraz w dużej mierze determinuje zarówno charakter, jak i odbiór przekazu. Porównań tak pełnych, wyczerpujących, obfitych w różnorodne wątki nie doświadczy czytelnik z innych publikacji poświęconych tym zagadnieniom. To pełnowartościowe źródło wiedzy o globalnej wiosce, w jakiej żyjemy.

            Bardzo interesujące są również omówienia związane z polityką audiowizualną Unii Europejskiej. Dzięki nim dowiemy się jakie konsekwencje – których dotąd może w ogóle sobie nie uświadamialiśmy – na naszą codzienność wywarła akcesja Polski do Unii Europejskiej. To z kolei zostało przez autorów świetnie porównane do innych etapów rozwoju Polski, w sferze środków masowego komunikowania. To ciekawe oraz pouczające rozważania, czyniące z czytelników świadomych widzów, słuchaczy, a także twórców komunikatów zamieszczanych w Internecie.

            Opracowanie pod tytułem „Media a wyzwania XXI wieku” pod redakcją Małgorzaty Bonikowskiej to potrzebna dla polskiego czytelnika książka. Pozwoli wszak uświadomić sobie własne miejsce oraz przypisane do niego możliwości we współczesnym systemie komunikowania. Jednocześnie uzmysławia kontekst medialny w jakim żyjemy i pozwala zrozumieć bodźce, jakie są w naszym kierunku wysyłane z różnych ośrodków. Jest to więc dzieło bardzo wartościowe i warte polecenia wszystkim, którzy są w stanie zrozumieć fakt, iż świat się zmienia.

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa Trio: http://wydawnictwotrio.pl/index.php?Tytul010=283&Podstrona=0

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *