Monika Kacprzak, „Pułapki poprawności politycznej”

Monika Kacprzak, Pułapki poprawności politycznej, Wydawnictwo von borowiecky, Radzymin 2012, ss. 396

Monika Kacprzak – teolog, specjalistka w obszarze pracy socjalnej, politolog, wolontariuszka – w swej książce pod tytułem „Pułapki poprawności politycznej” przygląda się kontrowersyjnym zagadnieniom, które spędzają sen z powiek współczesnym dziennikarzom oraz politykom, a tak naprawdę powinny budzić nasze obawy – obawy zwykłych członków społeczeństw masowych doby XXI wieku. Odsłania na stronicach monografii podstawy poprawności politycznej oraz faktycznie działające w jej obrębie mechanizmy. Jednocześnie, poza świetnymi odsłonami poszczególnych aspektów ze sfery teoretycznej, formułuje praktyczne wskazania dotyczące tego, w jaki sposób radzić sobie w dzisiejszym świecie z zarzutami różnego typu, na przykład o antysemickie poglądy czy wypowiedzi noszące znamiona homofobii. Trzeba przy tym nadmienić, iż z racji wykształcenia oraz dzięki doświadczeniu autorki, zaprezentowana na stronach monografii perspektywa jest tak wyjątkowa oraz nowatorska. Warto do niej sięgnąć chociażby po to, aby zweryfikować lub skonfrontować swój ogląd poprawności politycznej z innymi, obecnymi w literaturze przedmiotu.

            Zwłaszcza ciekawe może okazać się dla czytelnika zestawienie własnego poglądu oraz przeświadczeń nabytych za sprawą treści medialnego przekazu z faktycznym stanem rzeczy, jaki z wielką precyzją oraz przenikliwością omówiła w swej książce Monika Kacprzak. Trudno dzisiaj uciec od stereotypów czy zmitologizowanego obrazu świata. Niemniej jednak autorce świetnie to się udaje, za co należą jej się wyrazu uznania ze strony odbiorców nieco rozpaczliwe poszukujących odpowiedzi na pytanie – co dziś przystoi, a co nie. Jakie i za co mogą nas spotkać reperkusje.

            Z książki wyłania się niepokojący obraz poprawności politycznej. To twór mediów, silnie w nich zakorzeniony, i z ich centrum sterowany. Jest więc ona szczególnie niepokojącym tworem, zwłaszcza dzisiaj, kiedy zacierają się granice pomiędzy prawdą a fikcją, a zwykłych ludzi zaczynają otaczać symulakry. W związku z tym niesłychanie trudno jest nam podejmować się formułowania ocen rzeczywistości politycznej oraz jej poszczególnych fenomenów. Autorka oferuje jednak pewne cenne narzędzia, które mogą wspomóc rozum w sferze poznania. Dlatego książkę tę można świetnie wykorzystać w ramach tworzonych samodzielnie ocen polskich realiów.

            Analizy Moniki Kacprzyk to także pogłębiona próba wyjaśnienia tego, interesy jakich podmiotów politycznych i w jaki konkretnie sposób zaspokaja realizacja poprawności politycznej w typowo polskich realiach. Pozwala to w zupełnie nowym świetle spojrzeć na wybrane działania najważniejszych ośrodków decyzyjnych w Polsce. Innymi słowy – autorka pokazuje kto odnosi korzyści z pozoru głupich, a faktycznie niebagatelnych w skutkach działań radykalnych feministek. To tylko jeden z wielu, bardzo celnie dobranych i świetnie omówionych przykładów ukazanych na łamach książki.

            Nie sposób nie docenić zarysu fundamentu ideologicznego, jaki został zamieszczony w monografii. Umożliwia on uzmysłowienie sobie skąd wzięła się taka, a nie inna forma poprawności politycznej w XXI wieku. Nie zaczęła się wszak realizacja jej fenomenu ani wczoraj, ani dzisiaj. Jest ona więc o wiele bardziej złożona, a jej geneza sięga znacznie dalej, aniżeli mogłoby się nam z pozoru wydawać.

            Najciekawszy jednakże jest rozdział poświęcony opisowi technik oraz strategii, jakimi posługują się różne podmioty. Autorka daje innowacyjne spojrzenie między innymi na rolę konferencji ONZ oraz ukazuje jakie funkcje w dzisiejszym świecie urzeczywistnia Trybunał Praw Człowieka. Z wielką precyzją przygląda się oraz opisuje wykorzystanie na przykład retoryki, a w jej ramach słabo dotąd wciąż rozpoznanego, albowiem wymagającego jeszcze wielu badań – języka publicznego. Odsłania w tym kontekście rozliczne oblicza wojen, na przykład tych o poszczególne słowa, które po pewnym czasie zyskały miano etykiet, wolnych o neutralnego zabarwienia, a posiadających bardzo silne obciążenie – nie tylko ideologiczne, ale i emocjonalne. Zupełnie inny charakter, choć nie mniej interesujący, mają pozorne walki o porozumienie. Stawka jest wszak o wiele wyższa, niźli ta, którą można by osiągnąć za sprawą osiągnięcia konsensusu.

            Ważne jest także prawo, które także stanowi dzisiaj kosztowny nośnik idei. To ono wszak konstytuuje kontekst świata podzielonego w dychotomiczny sposób. Będącego siedliskiem uczuć, których z kolei nie sposób pominąć przyglądając się poprawności politycznej. I Monika Kacpczak ma tego świadomość – jest baczną obserwatorką rzeczywistości społecznej, dobrze interpretuje jej kulisy i uczy czytelnika refleksyjnego jej oglądu – wolnego od utartych za sprawą zmanipulowanego medialnego przekazu błędnych przekonań. Ciekawe uzupełnienie dla tych rozważań to rozdział zawierający zbiór apologii. Spodobają się one zwłaszcza politologom oraz różnego rodzaju doradcom w sferze marketingu politycznego lub public relations.

            Pułapki poprawności politycznej autorstwa Moniki Kacpczak to ciekawa i warta poznania książka. Przybliża nam ona wszak praktycznie nieznany obszar współczesnego wpływu i zasięgu oddziaływania środków masowego przekazu. Uzmysławia w jakim stopniu nieprawdziwe były nasze dotychczasowe przekonania dotyczące poprawności politycznej oraz pokazuje jak bronić się przed konsekwencjami jej wpływu. To monografia godna polecenia wszystkim czytelnikom zdolnym przeciwstawić się wszechwpływowi mediów oraz tworzącym je ludziom.

Piotr Tomaszewski

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa von borowiecky: http://www.ksiegarnia.vb.com.pl/sklep/monografia/167-pulapki-poprawnosci-politycznej

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *