Minister Sprawiedliwości:

Po dwóch latach rozdzielonego funkcjonowania ministerstwa sprawiedliwości i prokuratury minister Jarosław Gowin zapowiedział, że przyjrzy się skutkom dokonanego podziału. Chcemy poznać i te dobre, i te złe – powiedział we wtorek.

Rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego było jednym ze sztandarowych projektów rządu PO-PSL poprzedniej kadencji. Do rozdzielenia doszło 31 marca 2010 r., gdy ostatnim ministrem-prokuratorem generalnym był Krzysztof Kwiatkowski. Tego dnia urzędowanie jako Prokurator Generalny rozpoczął Andrzej Seremet, sędzia z Krakowa.

Prokuratura funkcjonuje jako organ odrębny od rządu, ale pośrednio od niego zależny, bo minister sprawiedliwości opiniuje budżet prokuratury i przedkłada go rządowi. Seremet zapowiadał, że będzie dążyć do uniezależnienia prokuratury od rządu – także w kwestii finansowej, by nie utrzymywać tej pośredniej zależności.

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/371961,gowin-czas-ocenic-skutki-rozdzialu-ministerstwa-i-prokuratury.html 

-asd

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *