Mleczarze mądrzejsi od Komorowskiego

– Negatywnie odebrana przez Rosję nieobecność władz polskich w Soczi może zniweczyć wszelkie starania polskich producentów w promowaniu polskiej żywności i grozić częściowym lub nawet całkowitym zerwaniem kontaktów handlowych – podkreślił Dariusz Sapiński, przewodniczący Rady. Apel jest odpowiedzią branży na zapowiedziany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego bojkot uroczystości otwarcia Igrzysk, wzorowany na podobnych demonstracjach głów państw z Francji i Niemiec.

Jak podała REM – Rosja jest czwartym (po Niemczech, Czechach i Holandii) co do wielkości importerem polskich produktów mleczarskich i numer jeden pod względem importu serów. W pierwszym półroczu 2013 r. wartość eksportu branży mleczarskiej do Rosji wyniosła 57,6 mln euro, była wyższa o 62 proc. niż w analogicznym okresie 2012 r. i nadal wykazuje tendencję rosnącą. Polscy mleczarze szacują, że nasz udział w rynku Federacji mógłby sięgnąć nawet 15-20 proc., natomiast bez eksportu na Wschód – produkcję czekałoby załamanie.

Polscy mleczarze nie po raz pierwszy okazują się mądrzejsi od polityków. Już wcześniej trafnie punktowali negatywne gospodarcze następstwa postępującej „integracji europejskiej”. Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich już w lipcu 2012 r. krytykując Wspólną Politykę Rolną w zakresie mleczarstwa – wzywał wprost do opuszczenia przez Polskę struktur UE. Teraz z kolei – to właśnie producenci mleka żądają opamiętania się elit III RP, ślepo dołączających do prawoczłowieczej krucjaty przeciw Rosji. Tymczasem nasza chata – czy raczej w tym przypadku obora – z kraja. I zamiast dbać o rosyjskich gejów i zachodnioeuropejskich demoliberałów – troszczymy się lepiej i polskie krowy!

Konrad Rękas

Autor jest doradcą rolniczych związków zawodowych – ZZR „Ojczyzna” i OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych, ekspertem grup roboczych Komitetów COPA-COGECA

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Mleczarze mądrzejsi od Komorowskiego”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *