Nowa książka pod patronatem konserwatyzm.pl: Jan Matłachowski „Kulisy genezy Powstania Warszawskiego”

14 lipca br. nakładem Wydawnictwa Capital ukaże się książka „Kulisy genezy Powstania Warszawskiego” Jana Matłachowskiego. Autor książki podejmuje  próbę pokazania okoliczności jakie towarzyszyły podjęciu tragicznej decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego.

„Kulisy genezy” rzucają zupełnie nowe światło na niezmiernie ważne wydarzenie historyczne, jakim jest Powstanie Warszawskie.

Naczelną tezą książki jest twierdzenie, że na kilka miesięcy przed wybuchem Powstania w łonie Komendy Głównej AK zawiązał się spisek grupy oficerów, którego celem było wywołanie, wbrew dotychczasowej strategii i decyzjom Komendanta AK, walk w stolicy. Plany akcji „Burza” nie zakładały bowiem podejmowania większych akcji zbrojnych na terenie dużych miast. Głównym motorem spisku był gen. Leopold Okulicki. Decyzja zaś podjęta była wbrew stanowisku władz cywilnych podziemia z Radą Jedności Narodowej, podziemnego quasi-parlamentu, na czele.

Jak piszę publicysta „Myśli Polskiej” Maciej Motas :

„Błędne założenia polityczne, niemożliwe do zrealizowania, działania oparte na rażącej niekompetencji dowódców wojskowych doprowadziły do największej w historii Polski klęski, okupionej niespotykaną hekatombą ofiar i zniszczeń. Wszystko to, jak podkreśla autor opracowania, nie przyniosło żadnej korzyści, wręcz przeciwnie, doprowadziło do dezorganizacji i rozbicia struktur politycznych i wojskowych podziemia. Powstanie Warszawskie przypieczętowało ostatecznie koniec formacji politycznej II Rzeczypospolitej”.

Klarowny wywód oraz jasno przedstawione oceny zdarzeń i sytuacji powodują niezwykłą atrakcyjność pozycji. Wolna jest on od romantyzmu politycznego, a przedstawia fakty, które choć boleśnie dla nas, ukazują krótkowzroczność tych którzy doprowadzili do rzezi która trwała 63 dni.

O autorze:

Jan Matłachowski (1906 – 1989) przed wojną jeden z liderów Młodzieży Wszechpolskiej, od r. 1935 członek Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego. W czasie wojny należał do kierownictwa Narodowo – Ludowej Organizacji Walki, w r. 1945 został przedstawicielem SN w Radzie Jedności Narodowej. Po wojnie przebywał na emigracji. W r. 1961 powrócił do Polski. Działał m.in. w Polskim Związku Katolicko – Społecznym, był jednym z inicjatorów reaktywowania SN w kraju.

Tytuł: Kulisy genezy Powstania Warszawskiego

Autor: Jan Matłachowski

Wydawca: Wydawnictwo Capital

Miejsce i rok: Warszawa 2014

Premiera: 14 lipca

W dystrybucji: od 14 lipca 2014

Wydanie: IV

Objętość: 300 stron

Format: A5

Oprawa: miękka

Cena katalogowa:  32,90 zł

/ame/

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.