Nowy numer rocznika „Actum”

„Actum” to ogólnopolski rocznik wydawany przez Stowarzyszenie Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej w Poznaniu. Jest głosem środowisk konserwatywnych, katolickich i propaństwowych.

Magazyn przedstawia zagadnienia społeczne, polityczne, ekonomiczne, etyczne, kulturalne, socjologiczne, historyczne, techniczne. Zwraca uwagę na dylematy współczesności i przeszłości, na zagadnienia budzące spory i wywołujące dyskusje w różnych sferach życia publicznego. Zawiera opracowania naukowe, publicystyczne, komentarze, recenzje, wywiady.

Tematem wiodącym obecnego podwójnego numeru jest problematyka kresowa, ze szczególnym uwzględnieniem zapomnianych zagadnień dotyczących zachodnich rubieży. Pismo przybliża problematykę polskiej myśli zachodniej i polityki wschodniej, niemieckiego szowinizmu, polskiego potencjału ekonomicznego i naszych osiągnięć naukowych w czasie         II wojny światowej, wypędzeń Polaków dokonywanych przez Niemców, a także kwestie aktualnego zadłużenia publicznego III RP. Oczywiście prowadząc rozważania o współczesnej Polsce nie można pominąć dorobku Jana Pawła II, jego duchowości. Autorzy tego numeru, to m.in.: ks. prof. P. Bortkiewicz, dr H. Krzyżanowski, dr D. P. Kucharski, R. Sierchuła, S. Kazimierski, prof. Z. Jacyna-Onyszkiewicz, dr L. Kulińska, A. Meller, M. Rapkiewicz, ks. dr J. Wąsowicz.
Stron 224, cena 20 PLN.

Polecamy m.in. księgarnie:

www.ksiegarniaonline.pl

www.poczytaj.pl

Więcej o Actum 3/4: http://www.warsztatyidei.pl/nowosci/actum-3-4-2011-2012.html

Spis treści:  

Rafał Sierchuła, Słowo wstępne ……….

DZIAŁO SIĘ…

Park im. Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu    ….

Płyta CD „Miejcie nadzieję” ….

Rafał Sierchuła, „Wielka Piątka” z Poznania    .……..

TRADYCJA

ks. Paweł Bortkiewicz, O duchowości Jana Pawła II uwag kilka   ….

Marek Wedemann, „Kresy wielkie, strażnicze”? O degradacji pewnego ideału …

WSPOMNIENIA

Adam Szymel, Nawet ptaki przestały śpiewać ….

SPOŁECZEŃSTWO

Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Rdzenne terytorium Narodu Polskiego …

Lucyna Kulińska, Musimy walczyć o godność i pamięć Polaków …..

Maciej Syka, My się jeszcze obudzimy! ………

Jakub Salas, Od Chuschi do Tarata czyli niezagojone rany Republiki Peruwiańskiej …

EKONOMIA

Maciej Rapkiewicz, Demon zadłużenia publicznego zagraża również Polsce ….

NAUKA

Agata Szulc, Siła fatalna. Szkic o niszczeniu (się) przez sztukę ….

Szymon Kazimierski, Oni zmienili losy wojny  …

MYŚL POLITYCZNA

Arkadiusz Meller, Za północnym kordonem. Prusy Wschodnie w myśli politycznej obozu narodowego w latach 1918-1939  ….

Bogumił Grott, Rozwój niemieckiego szowinizmu w XIX wieku i na początku wieku XX                         jako zagrożenie dla Polski i polskości ….

Tomasz Kenar, Koncepcja geopolityki Zygmunta Wojciechowskiego i jej historiozoficzne podstawy  …

Dariusz Piotr Kucharski, Polityka wschodnia RP …

HISTORIA

Dariusz Piotr Kucharski, Coraz mniejszy potencjał  ….

Krzysztof Kawalec, Narodowa Demokracja – fakty, mity, wyzwania, dziedzictwo …

Henryk Walendowski, Pamiętajmy o wypędzonych Polakach …

Rafał Sierchuła, Wyklęty życiorys  …

Tomasz Kenar, Refleksja nad kampanią wrześniową 1939 r. w publicystyce emigracyjnej obozu narodowego  ….

POEZJA

Henryk Krzyżanowski, Przeciw hipokryzji ….

Henryk Krzyżanowski, Nie pękaj AKO czyli głos wolny AKO ubezpieczający

RECENZJE

ks. Jarosław Wąsowicz SDB, Józef Obrembski kapłan według Serca Bożego.  …

Dariusz Piotr Kucharski, Krzysztof Kąkolewski, Popiełuszko. Będziesz ukrzyżowany ….

ks. Jarosław Wąsowicz SDB, Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje  …

WARSZTATY IDEI

Z życia Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej  …

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *