„Antologia Kontrrewolucji” i audycja radiowa o niej

Radio „Courtoisie” nadało w sobotę 03/11/2012 r. trwającą pόłtorej godziny audycję poświęconą świeżo wydanej staraniem dziennika „Le Monde” publikacji:

„Les Rebelles – La contre–révolution. Anthologie” („Zbuntowani – Kontrrewolucja. Antologia”).

Antologia pod redakcją p. Jérôme Besnarda zawiera teksty programowe m.in. następujących autorόw : Antoine de Rivarol, Joseph de Maistre, Roger Nimier, Pierre Boutang, Louis de Bonald, Michel Mohrt, René de Chateaubriand, Honoré de Balzac, Barbey d’Aurevilly, Charles Maurras i Georges Bernanos.

W trakcie audycji autor antologii (ale także pozostali dyskutanci) podkreślił dysydencki charakter literackiej kontrrewolucji francuskiej i jej skłόcenie z własną bazą społeczna, starając się wyakcentować nie tyle jej zachowawczy, co konserwatywno-rewolucyjny charakter, chciałoby się rzec, pionierski wobec literackiego faszyzmu francuskiego, ktόry to może być z tego punktu widzenia rozumiany jako łabędzi śpiew kontrrewolucji we Francji.

Podkreślono jednakże, iż granicą (a zarazem słabością) kontrrewolucji francuskiej w literaturze było zawsze dążenie do zachowania porządku.

Fakt wydania tej antologii przez skrajnie lewicowy „Le Monde” jest bezprecedensowy i świadczy o żywotności myśli kontrrewolucyjnej we Francji.

Znaczy to bowiem, że antologia jest już w każdym kiosku i że zakupi ją kawiorowa lewica paryska, ktόrej zaślepienie opiera się m.in. na nieznajomości myśli prawicowej.

Audycja jest do wysłuchania TU: http://www.radiocourtoisie.fr/

Trzeba kliknąć na znajdującą się na niebieskim polu pozycję „Libre Journal des lycéens 04/11/2012”

Antologię zaś można bardzo tanio kupić TU :

www.boutique.lemonde.fr/la-contrerevolution-7061.html

(ar)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *