Oświadczenie Obozu Narodowo Radykalnego z okazji dnia 1 Maja

Obecnie dzień ten zawłaszczony jest przez środowiska i organizacje, które pomimo tragicznych losów naszej Ojczyzny pod panowaniem komunizmu nie powstrzymują się od używania w tym dniu symboli komunistycznych. Jednak od kilku lat szereg środowisk związanych z szeroko pojętym ruchem narodowym, oficjalnymi organizacjami oraz niezależnymi nacjonalistami 1 maja staje się wyrazem idei solidaryzmu narodowego, który jest jednym z fundamentów Idei Narodowej.

W dzisiejszych czasach praca stała się luksusem, pożądanym przez rzesze bezrobotnych Polaków, którzy w poszukiwaniu godnego bytu wyjeżdżają za granicę. Tymczasem wszystkie rządy po 1989 roku realizują politykę, która przyczynia się do dewastacji polskiej gospodarki oraz utrudniania tworzenia miejsc pracy kreowanych przez rodzimy kapitał. Rozwijające się żywiołowo hipermarkety są przyczyną zagłady polskiego handlu, za sprawą preferencyjnych zasad działania.

Polskie rolnictwo, najbardziej dotąd naturalne w Unii Europejskiej staje się miejscem kolejnych doświadczeń z GMO. Nierówne dopłaty dla rolników są jednym z elementów tzw. „integracji europejskiej” w prawodawstwie według, którego ślimak jest rybą. Absurdy kreowane przez unijnych urzędników przyczyniają się do powiększania skali problemów mało istotnych, podczas gdy wspólna polityka rolna od samego początku jest farsą.

Obóz Narodowo Radykalny wyraża swój sprzeciw wobec postępującego ubóstwa Narodu oraz polityki wszystkich ekip rządowych po 1989 roku. Pragniemy również podkreślić, iż kwestie społeczne, gospodarcze zawsze były fundamentalnymi sprawami na płaszczyźnie naszej Idei. Wolność gospodarcza, pomoc najuboższym, sprawiedliwy system podatkowy, promowanie polskiego kapitału oraz wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw są kwestiami, które powinny znaleźć się w centrum zainteresowania narodowców.

Uważamy, że 1 maja nie może być okazją dla przywłaszczenia sobie przez środowiska lewackie idei, które są jedynie fasadą ich prawdziwych intencji jakim jest zniewolenie polskiego pracownika oraz przedsiębiorcy. Praca, polski kapitał, rodzima przedsiębiorczość są wartościami, które muszą stać się chronione w dobie postępującej globalizacji. Naród powinien mieć możliwość gospodarowania, a jego członkowie pomnażania swoich bogactw dla wzrostu zamożności i realizacji podstawowych celów bytowych. Musimy nieustannie na uwadze mieć zagrożenie, które wraz z postępującą globalizacją doprowadzają do uprzedmiotowienia rynków, przyczyniając się do realnego neokolonializmu.

Wielka Polska do, której dążymy musi dbać o interesy Narodu, który jest wielką rodziną rodzin. Prymat interesu narodowego powinien stać się fundamentem życia społecznego oraz codziennej pracy. Opowiadamy się ze kreowaniem polityki państwa w imię polskiego interesu i polskiego pracownika oraz przedsiębiorcy działających dla pomyślności naszej Ojczyzny w duchu solidaryzmu narodowego.

Rzecznik Prasowy ONR

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook