Oświadczenie posła Michała Marusika w sprawie ofensywy lewicowej ideologii.

Oświadczenie posła Michała Marusika w sprawie ofensywy lewicowej ideologii.

   Przeżywamy właśnie kolejne akty ofensywy lewicowych ideologii. W Watykanie – próby podważania moralnego nauczania Kościoła w czasie Synodu. W Polsce – „Apel do władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie klerykalizacji kraju”. Silny i pryncypialny głos polskich hierarchów znacząco wpłynął na zatrzymanie niebezpieczeństwa deformacji stanowiska Kościoła. Głos ten jest dla nas, osób odpowiedzialnych za życie publiczne, wzorem i punktem odniesienia w naszym zaangażowaniu w funkcjonowanie instytucji świeckich.

   Przez ostatnie lata politycy, nawet ci przedstawiający się jako prawica, ograniczali się jedynie do incydentalnych działań defensywnych. Próbowano jedynie zatrzymać najbardziej groźne z lansowanych przez lewicę projektów ustaw, których celem było zniszczenie moralnego fundamentu, konstytutywnego dla cywilizacji europejskiej. To, co wydarzyło się na Synodzie, oraz „Apel” krajowej lewicy dowodzi, iż to za mało. Nie możemy w nieskończoność poprzestawać li tylko na działaniach obronnych.

   Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego jest ugrupowaniem programowo i konsekwentnie przeciwstawiającym się lewicowej rewolucji niszczącej Europę tak w sferze ekonomicznej, jak i moralnej. Deklaracja Ideowa rozpoczyna się jednoznacznym akapitem:

   „Kongres Nowej Prawicy jest zarejestrowaną partią polityczną jednoczącą wysiłki obywateli Polski w dążeniu do rekonstytucji w Polsce norm i zasad cywilizacji łacińskiej. Cywilizacja łacińska wyrasta z greckiego umiłowania prawdy i piękna, rzymskich zasad prawa i praworządności oraz etyki chrześcijańskiej”.

   Po przyszłorocznych wyborach nasza reprezentacja parlamentarna nie będzie poprzestawać jedynie na blokowaniu inicjatyw lewicy. W najważniejszych sprawach będziemy składać projekty ustaw zmierzające do przywrócenia prawdziwego ładu moralnego. Zamieszanie na Synodzie powstało na skutek permanentnego lansowania, a niekiedy wręcz obowiązywania od lat w całej Europie regulacji prawnych, które wyraźnie zachęcają do niemoralności. Propagowany przez lewicowe media „Apel” to efekt nie dość stanowczej reakcji na wieloletni zalew ideologii lewicowych przedstawianych jako te, które posiadają wymiar rzekomej neutralności światopoglądowej.

                                                                                                                                    Michał Marusik
                                                                                                                        Strasburg, 20-10-2014r.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Oświadczenie posła Michała Marusika w sprawie ofensywy lewicowej ideologii.”

  1. „…Nie możemy w nieskończoność poprzestawać li tylko na działaniach obronnych. …” – nie. Możecie jeszcze pójść w działania pokutne, np.: przeprosić za patriarchalizm, za homofobie, za nietolerancję wobec konkubinatu i nieslubnych dzieci, za liturgię łacińską, za niedostateczne uwielbienie tzw. „starszych braci w wierze”. Kto chce być zbawiony – niech nadstawi dupe do wydymania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *