Palikot – Budzik dla Kościoła

Kościół to my wszyscy. To popularne ostatnich latach twierdzenie odnosi się również do życia publicznego. I właśnie w ostatnich dniach w polskim życiu publicznym odezwał się taki budzik. Budzik dla Kościoła, czyli dla nas wszystkich.

Tym budzikiem jest Janusz Palikot, a ściślej ruch który powołał. Formacja która według najnowszego sondażu opinii publicznej może w najbliższych wyborach osiągnąć dwu cyfrowy wynik (). Jeśli tak się stanie będzie to bardzo poważnym wyzwaniem dla Kościoła. Po raz pierwszy bowiem w parlamencie stosunkowo licznie znajdzie się siła, której podstawowym programem jest agresywny laicyzm. I nie będzie to znana do tej pory ludziom Kościoła lewica SLDowska. Lewica, która zawsze w ostatecznym rozrachunku szukała z Kościołem kompromisu. Janusz Palikot siłę swojego ruchu buduję na otwartej z nim konfrontacji. I dlatego będzie dla niego tak poważnym problemem.

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nawoływanie przez Jana Pawła II aby od początku lat 90 budować Akcje Katolicką jako reprezentanta Nauki Społecznej Kościoła w życiu publicznym, nie zostało wysłuchane. Akcja pozostała bytem rachitycznym i zupełnie nie świadomych swoich celów. Oczywiście w to miejsce powstał ruch związany z Radiem Maryja. Bardziej zajmują się on jednak dziś badaniem katastrof lotniczych, wierceniami geologicznymi czy leśnictwem niż wskazywanie politykom siły głosu katolickiego w życiu społecznym.

Pojawił się ostatnio jednak pewien pozytywny symptom. To reakcja ludzi Kościoła na sprawę Nergala. Często przesadna, nie proporcjonalna ale jednak wskazująca, że do wielu osób dotarło wreszcie, że w sprawach społecznych wierzący nie mogą milczeć. Jeśli jednak ta sprawa była pewnym przebudzeniem, to prawdopodobny wynik Palikota powinien być przeraźliwe dzwoniącym budzikiem. Budzikiem stawiających wierzących na równe nogi. Wskazującym, że trzeba pilnie działać. Niedługo bowiem naprzeciw stanie przeciwnik inteligentny, bez żadnych skrupułów. Przebiegły niczym syn Ojca Kłamstwa. Oby wczorajsza nominacja nowego metropolity lubelskiego, biskupa Stanisława Budzika, była swoistym symbolem, że polski Kościół budzi się do tej walki.

www.facebook.com/flibicki

Jan Filip Libicki

-asd

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Palikot – Budzik dla Kościoła”

  1. Palikot nie traktuje wypowiadanych przez siebie słów poważnie, więc niby dlaczego my mielibyśmy je poważnie traktować. A hierarchia potrafi zaciekle walczyć już teraz jedynie o dotacje w funduszu ochrony zabytków, środowiska i UE.

  2. Ja czegoś nie rozumiem… Przecież Palikot nie znosi PiS-u. Skoro tak, to powinien się cieszyć poparciem portalu. Czy też może jest za mało lewicowy ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *