Pietrasik: Logika Krystyny Pawłowicz

Wszystko byłoby w porządku, ,,dowalono’’ by złemu Tuskowi, gdyby pani profesor się nie zagalopowała i potem, przy tłumaczeniu coś niecoś wyszło. Zdaniem Krystyny Pawłowicz Donald Tusk ,,podpisując kolejne traktaty, pozbawia Polskę suwerenności, oddaje władzę w ręce polityczno-finansowych ośrodków w Brukseli’’. Na pytanie Mariusza Staniszewskiego czy pani profesor mówi o pakcie fiskalnym, odpowiedziała: ,,Najpierw traktat akcesyjny, potem lizboński…’’. Dziennikarz zwrócił jej uwagę, że przecież traktat lizboński podpisał prezydent Lech Kaczyński, pani poseł odpowiedziała, że zmarły prezydent ,,ograniczył zakres oddziaływania na Polskę niektórych przepisów [chodzi o Kartę Praw Podstawowych] (…) Poza tym Lech Kaczyński zrobił, co mógł, żeby obowiązywanie traktatu lizbońskiego opóźnić’’. Posłanka dodała, że ma nadzieję ,,że do czasu jego wejścia w życie, czyli do 2017 r., ta Unia się rozpadnie’’.

Pani Krystyna Pawłowicz, w wyżej cytowanych słowach, z powodu swego ,,rozpędu” w przypisywaniu wszystkiego Tuskowi nie stwierdza czy podpisanie traktatu było zdradą czy też nie. Właśnie to osławiona Lizbona kładzie niemały cień na prezydenta Kaczyńskiego. Podpis prezydenta można przecież ocenić jako zdradę własnego kraju czy sygnowanie aktu zrzeczenia się zwierzchności nad Polską przez prezydenta RP. U pani poseł narracja jest inna (czyżby wymuszona zagalopowaniem się w oczernianiu Tuska?). Nie twierdzi, że prezydent zdradził kraj, tylko odsuwał jak najdalej mógł podpisanie traktatu (przy okazji zawarowując, że nie będą w Polsce obowiązywały pewne ustawy). Rzeczywiście podpisanie traktatu lizbońskiego odwlekano, podobnie jak to robiono w Czechach. Ale czy jedynym wyjściem było odwlekanie? Czy nie dało się nie podpisać traktatu. Jak – wobec tego – wygląda prezydentura ,,tego który spoczął wśród królów Polski’’?

Istnieje w historiografii polskiej teza, że król Stanisław August Poniatowski będąc przeświadczonym o niemożliwości znalezienia ratunku dla Polski otoczonej wrogimi państwami, nie starał się bronić niepodległości za wszelką cenę (np. inwestycje w wojsko) a swój wysiłek przeznaczał na to, by Polska jako naród miała jak największe możliwości przetrwania pod zaborami (inwestycja w kulturę, mecenat etc.). Czy tragicznie zmarłego prezydenta Polski coś w tym kontekście łączy z ostatnim królem Rzeczpospolitej Obojga Narodów?

Patryk Pietrasik

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *