PiS skarżyło się na zmiany w IPN

PiS chciało, by Trybunał Konstytucyjny uznał zmiany w IPN za niezgodne z ustawą zasadniczą. Sąd jednak wniosek umorzy. Dlaczego? Wnioskodawcy nie mogli wystąpić przed sędziami z powodu upływu kadencji parlamentu.

=Z powodu upływu poprzedniej kadencji Sejmu Trybunał Konstytucyjny umorzył skargę PiS na przygotowaną przez PO nowelizację ustawy o IPN z 2010 r. Zmieniła ona m.in. zasady wyboru prezesa IPN oraz ograniczyła jego władzę. Na stronie internetowej IPN zamieszczono postanowienie pełnego składu TK o umorzeniu sprawy „ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku” – ponieważ wnioskodawcy utracili prawo występowanie przed TK z powodu upływu kadencji Sejmu. Decyzję podjęto na niejawnym posiedzeniu 14 grudnia. Zdanie odrębne złożył jeden z piętnaściorga sędziów Marek Zubik.

W kwietniu 2010 r. PiS zaskarżyło nowelizację, która – zdaniem posłów – m.in. ograniczała niezależność prezesa IPN przez zmianę większości potrzebnej w Sejmie do jego powołania lub odwołania (z większości 3/5 głosów na bezwzględną) oraz wprowadzenie corocznej weryfikacji prezesa IPN przez Radą Instytutu (może ona wnosić do Sejmu o jego odwołanie, jeśli odrzuci jego roczne sprawozdanie). Według PiS podważa to niezależność Instytutu w działaniach prokuratorskich i lustracyjnych oraz naukowych. Wniosek kwestionował także zapis, że w Radzie IPN mogą zasiadać jedynie osoby z tytułem naukowym nauk humanistycznych lub prawnych oraz przyznający Krajowej Radzie Sądownictwa prawa do przedstawiania prezydentowi dwóch kandydatów na członków Rady IPN. Podważano także przepis, zgodnie z którym Rada IPN może formułować rekomendacje dotyczące podstawowych kierunków działalności Instytutu w zakresie ścigania zbrodni oraz procedur lustracyjnych.

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/372338,trybunal-konstytucyjny-umorzyl-skarge-pis-na-ustawe-o-ipn.html 

-asd

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *