Politycy o propozycjach premiera dotyczących KRUS

Polskie Stronnictwo Ludowe nie wyklucza poparcia zmian w przepisach o składkach zdrowotnych dla rolników. W piątkowym expose Donald Tusk zaproponował, by państwo opłacało składkę tylko za rolników o gospodarstwach do 6 hektarów. Ci, którzy posiadają od 6 do 15 hektarów, będą płacili połowę składki, a całą składkę – posiadacze gospodarstw powyżej 15 hektarów.

Stanisław Żelichowski z PSL-u mówił, że zmiany są potrzebne. Zastrzegł jednak, że wszystko będzie zależeć od szczegółów, trzeba uwzględnić takie kwestie, jak powierzchnia gospodarstwa, klasa ziemi. Rzecznik rządu Paweł Graś zaznaczył, że expose premiera dotyczyło całego rządu, a nie jednej partii. Zwrócił uwagę, że PSL jest gotowe do zmian systemu ubezpieczeń rolniczych, byle nie miały one charakteru rewolucyjnego. Zdaniem Grasia, proponowane zmiany są dobre dla Polski i dla rolników.

http://podatki.onet.pl/politycy-o-propozycjach-premiera-dotyczacych-krus,19925,4911953,1,agencyjne-detal

-asd

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Politycy o propozycjach premiera dotyczących KRUS”

  1. Po pierwsze nie mieszajmy tematyki ubezpieczeń zdrowotnych rolników i kontrowersyjnego orzeczenia TK ze sprawą ubezpieczeń społecznych. Po drugie sytuacja ekonomiczna na wsi po wprowadzeniu proponowanych zmian ulegnie pogorszeniu: z jednej strony przeciętny gospodarz będzie musiał zapłacić przynajmniej 450 zł połówkowej składki, tymczasem traktowane dotąd jako socjalne kieszonkowe dotacje unijne będą poddane obostrzeniom, zwłaszcza ekologicznym, a więc zachwiana zostanie płynność gospodarstw w skali mikro, a w skali makro rynek rolny zostanie ukształtowany w sposób niekorzystny dla producentów. Będą oni podatniejsi na dyktat cenowy firm skupowych, to zaś zmniejszy opłacalność, dotychczas regulowaną w sposób „hydrauliczny” (tj. raz zwyżkowała jedna branża, raz druga, żeby wieś nie mogła jednocześnie poderwać się do protestów antyrządowych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *