Program konferencji „Bezpieczeństwo we współczesnej myśli politycznej”

            9:00-9:15 – Rejestracja uczestników.

            9:15-9:30 – Powitanie uczestników przez Dziekana WH prof. Stanisława Jaczyńskiego.

            9:30-9:45 – Powitanie uczestników przez Dyrektora INSiB dr hab. Mirosława  Minkinę.

            Część I

            Bezpieczeństwo w historii myśli politycznej (9:45-11:15)

Prof. Marek Kornat (UKSW):

Bilateralizm i multilateralizm w polskiej myśli o stosunkach międzynarodowych okresu II Rzeczypospolitej.

Prof. Bogumił Grott (UJ):

Doktryna Jana Stachniuka jako wyraz troski o bezpieczeństwo narodowe pomiędzy Niemcami a Rosją sowiecką

Dr Włodzimierz Nowak (UP-H):

Polityka bezpieczeństwa w programach polskich ugrupowań parlamentarnych w 1920 roku

Mgr Arkadiusz Meller (UMK):

Bezpieczeństwo międzynarodowe Polski w myśli politycznej monarchistów (1918-1939)

Dyskusja

Przerwa kawowa (11.30-11.45).

            Część II

Bezpieczeństwo we współczesnej myśli politycznej (11:45-13:45)

Prof. Olgierd Cetwiński (UP-H):

Bezpieczeństwo personalne w myśli egzystencjalnej

Prof. Adam Wielomski (UP-H):

Religia, tradycja, władza, wspólnota czy intelekt? Narzędzia polityki bezpieczeństwa w myśli konserwatywnej XIX-XXI wieku

Prof. Jacek Bartyzel (UMK):

Rola religii katolickiej i tradycji hiszpańskiej dla poczucia bezpieczeństwa kulturowego w ideario meksykańskiego synarchizmu

Dr Arkadiusz Indraszczyk (UP-H):

Problematyka bezpieczeństwa w ideologii agraryzmu i jego współczesnych reminiscencji: neoagraryzmu, ekohumanizmui zrównoważonego rozwoju.

Dr Renata Tarasiuk (UP-H):

Religijny antysyjonizm w polityce historycznej państwa Izrael

Dr Rafał Pęksa (UP-H):

Bezpieczeństwo w koncepcjach Aleksandra Dugina

            Dyskusja

            13.45-14.45 – obiad.

            Część III

            Bezpieczeństwo: aspekty kulturowe, historyczne i prawne (14:45-17:15)

Prof. Ryszard Polak (AWF):

Kryzys kultury europejskiego Zachodu zagrożeniem bezpieczeństwa człowieka i narodu w myśli Mieczysława Krąpca.

Prof. Lech Wyszczelski (UP-H):

 Anty-Katyń jako zagrożenie bezpieczeństwa Polski

Dr Maryla Fałdowska (UP-H):

Tajemnica katyńska w bezpieczeństwie ideologicznym PRL na przykładzie podręczników szkolnych i akademickich

Dr Paweł Bała (UP-H):

Stan wojny i stan wojenny. Uwagi i wnioski de lege ferenda.

Dr Konrad Hennig (UŁ):

Rola stabilności i pewności obrazu świata w budowaniu zbiorowego poczucia bezpieczeństwa

Dr Cezary Kalita (UP-H):

„Pewność wyparowała” – dlaczego utraciliśmy poczucie bezpieczeństwa?

Mgr Anna Kanadys (UMCS):

Pozarządowe formy bezpieczeństwa i systemy ochrony bezpieczeństwa

Mgr Marcin Jendrzejczak (UPH):

Współczesny system finansowy jako zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego          wedle Szkoły Austriackiej

Lic. Joanna Rak (UMK):

Zabiegi „Gazety Wyborczej” o wpływ na bezpieczeństwo społeczne

Dyskusja

17:15 – Podsumowanie (prof. Sławomir Zalewski, prof. Adam Wielomski)

17:00 – Zakończenie konferencji

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *