Putin przeciwko podważaniu fundamentów duchowych i narodowych

– Pod­wa­ża­nie fun­da­men­tów du­cho­wych i na­ro­do­wych może do­pro­wa­dzić do roz­bi­cia jed­no­ści pań­stwa, wstrzą­sów, re­wo­lu­cji i bra­to­bój­czych wojen – ostrzegł pre­zy­dent Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej, Wła­di­mir Putin.

Pre­zy­dent mówił o tym na Krem­lu na spo­tka­niu z człon­ka­mi So­bo­ru Bi­sku­pów, naj­wyż­sze­go or­ga­nu ro­syj­skiej Cer­kwi pra­wo­sław­nej. Wzię­ło w nim udział około 300 hie­rar­chów z pa­triar­chą mo­skiew­skim i całej Rusi Cy­ry­lem.

http://m.onet.pl/wiadomosci/swiat,xk63r

Komentarz: Czekamy na podobne słowa polskiego Prezydenta. [aw]

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Putin przeciwko podważaniu fundamentów duchowych i narodowych”

  1. „Czekamy na podobne słowa polskiego Prezydenta. [aw]” – możecie sobie czekać do śmierci… Komorowski ma „przyjaciela z Lublina” i sam już nieraz osobiście podważał „fun­da­men­ty du­cho­we i na­ro­do­we”.

  2. Polski prezydent wspominał jak dotąd raczej o UE jako gwarancie pokoju, rozwoju i dobrobytu oraz o konieczności pogłębienia integracji „europejskiej” (nie pamiętam czy dokładnie tych określeń używał, ale przekaz był podobny). To jest oczywiście fałszywy pokój. Prawdziwy pokój jest możliwy jedynie na fundamencie prawdziwej wiary.

  3. Mam dość tej strony niby konserwatywnej. czy jak jakiś morderca zakaże propagandy pedalskiej to już od razu ma być ostoją naszej chrzescijańskiej cywilizacji. mam w de… taki konserwatyzm, który nie uznaje 10 przykazań. W interesie mocarstwowej Rosji jesst pzrywrócenie ładu moralnego po to aby rosjanie nie wyginęli. Dlatego Ras…Putin walczy z pedalstwem , alkoholizmem a także z aborcją ale tylko dlatego a nie dlatego, że wierzy w Boga. On nie wierzy bo inaczej nie mógł by mordoweć. Odkąd Libicki zaczął jączyć na Konserwatyźmie to schodzi ono na psy Robi sie filosemickie filoruskie i socjalistyczne. Szkoda. To ja juz wolę Najwyzszy czas.

  4. Ad Piotr.Kozaczewski – Mam na myśli oczywiście nie wypaczony modernizmem katolicyzm. Ad grucha – Dla mnie to bardzo pouczające, że ktoś z innych (?) pobudek potrafi podejmować pewne bardzo właściwe działania. A to z jakich pobudek czy jaka jest przeszłość danej osoby to już kwestia zupełnie drugorzędna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close