Ratujmy zabytkowy kościół w Lubomlu

Już po raz czwarty grupa miłośników polskich Kresów z Woli Uhruskiej (powiat włodawski) przeprowadziła akcję porządkowania polskiego cmentarza w Lubomlu (obecnie Ukraina). – Jest jeszcze przed nami mnóstwo pracy, ale po całkowitym oczyszczeniu terenu chcielibyśmy doprowadzić do ogrodzenia terenu oraz przystąpić do stopniowego odnawiania nagrobków – opowiada inicjator wyjazdu, Mirosław Konieczny, dyrektor Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej.

Luboml był kiedyś jednym z głównych miast Ziemi Chełmskiej, jednak dziś zostało w nim niewiele śladów polskości. Dewastacji uległ m.in. XV–wieczny kościół, z trudem przywracany do użyteczności po dekadach pełnienia funkcji magazynu soli. Uczestnicy wyjazdu na czele ze starostą włodawskim Wiesławem Holaczukiem oraz miejscowi Polacy reprezentowani m.in. przez celebrującego mszę św. biskupa łuckiego Marcjana Trofimiaka podpisali na miejscu list otwarty do ministra kultury prosząc o ratowanie świątyni, która w przyszłym roku będzie obchodzić swoje 600–lecie. – Chodź to może zabrzmieć dziwnie, ale nie mam wiele wiary w powodzenie apeli skierowanych do władz Polski. Dostajemy od nich okazjonalne deklaracje sympatii, jednak bardzo mało rzeczywistej pomocy – zaznacza jednak bp. Trofimiak. Jego zdaniem prawdziwe i pozytywne efekty dają tylko inicjatywy oddolne, tak jak działania mieszkańców Woli Uhruskiej.

W wyjeździe wzięli udział pogranicznicy, strażacy ochotnicy, harcerze, wędkarze, a akcja była możliwa dzięki wsparciu ze strony włodawskiego starostwa, Wspólnoty Polskiej oraz senatora Lucjana Cichosza, który udzielił swego patronatu i pomocy finansowej. – Wiosną wrócimy tu z młodzieżą, by wspólnie ze swymi ukraińskimi rówieśnikami odebrała żywą lekcję historii – zapowiada dyr Konieczny. To zresztą nie jedyna forma współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami. Już wkrótce powstanie m.in. wspólny chór młodzieży z Woli Uhruskiej i Lubomla. Do ukraińskiego gimnazjum (z klasą polską) zawieziono również książki oraz wyposażenie gabinetu stomatologicznego.

Konrad Rękas

Luboml , dnia 16 września 2011 roku

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bogdan Zdrojewski

List otwarty

Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu społeczności lokalnej zwracamy się z gorącą prośbą o ujęcie w planach finansowych ministerstwa na 2012 rok środków finansowych na prace konserwatorskie związane z odrestaurowaniem zabytkowego budynku Kościoła Rzymsko-Katolickiego pod wezwaniem Trójcy Świętej w Lubomlu (Ukraina).

Nadmieniamy, że kościół ten powstał w 1412 roku z fundacji króla Władysława Jagiełły. Zawierucha historii i pogmatwane koleje losu sprawiły, że dziś znajduje się on po za granicami Polski i niszczeje. Władze komunistyczne zwróciły go katolikom (Polakom) dopiero 3 kwietnia 1992 roku.

Pragniemy dodać, że młodzież i nauczyciele, funkcjonariusze straży granicznej, strażacy OSP, przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, harcerze, członkowie stowarzyszeń społecznych, duchowni oraz osoby prywatne, w ramach wolontariatu od kilku lat odwiedzają historyczny kościół i opiekują się pobliskim polskim cmentarzem cywilno-wojskowym.

W związku z tym, że w przyszłym roku Kościół pw. Trójcy Świętej w Lubomlu będzie obchodził sześćsetną rocznicę swego istnienia uważamy, że podjęcie skutecznych działań w zakresie prac renowacyjnych byłoby pięknym gestem ze strony Ojczyzny, bez której wsparcia, cenny ten zabytek zniknie bezpowrotnie.

Podpisali m.in. ks. bp Marcjan Trofimiak, ordynariusz łucki; Lucjan Cichosz, senator RP oraz Wiesław Holaczuk starosta włodawski

Wszystkie osoby zainteresowane przywracaniem świetności śladom kultury polskiej na Ziemiach Zabranych proszone są o poparcie tej inicjatywy poprzez kierowanie podpisanych kopii powyższego Listu na adres Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *