Resort nauki planuje wzrost płac na uczelniach

W 2015 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze na uczelniach publicznych będzie o 30 proc. wyższe w stosunku do 2012 r. – minister nauki Barbara Kudrycka przypomniała na środowym spotkaniu ze związkami zawodowymi, że jeszcze we wrześniu chce podpisać rozporządzenie w tej sprawie.

Wzrostu wynagrodzeń m.in. dla nauczycieli akademickich domaga się Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” w porozumieniu z Radą Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZNP. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w środę odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne w tej sprawie. Negocjacje dotyczyły związkowego projektu ponadzakładowego układu zbiorowego dla szkolnictwa wyższego, który zakłada podwyższenie pensji dla pracowników uczelni publicznych.

Propozycja związkowców – jak dowiedziała się PAP – jest jednak nie do przyjęcia dla resortu nauki, według którego wykracza on poza regulacje ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Związkowcy oprócz zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego na uczelniach proponują także zmianę sposobu ich naliczania. Zamiast określonej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym kwoty bazowej związkowcy chcą indeksowania zarobków w stosunku do średniej krajowej.

Mimo braku porozumienia w sprawie ponadzakładowego układu zbiorowego Kudrycka przypomniała związkowcom o projekcie rozporządzenia z maja 2011 r. zakładającego podwyższenie w 2012 r. o 8,2 proc. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników uczelni publicznych. W latach 2013–2015 dla tej grupy zawodowej miałby następować coroczny wzrost wynagrodzenia o 9,14 proc. Resort podkreśla, że projekt rozporządzenia, który jest w końcowej fazie konsultacji, ma szczególną rangę ze względu na finansowe skutki dla budżetu państwa. Dodaje jednak, że jego wprowadzenie w życie zależy także od porozumienia ze związkowcami.

Resort oblicza, że od 2015 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników uczelni publicznych będą o co najmniej 30 proc. wyższe w stosunku do 2012 r.

„Ten projekt rozporządzenia idzie we właściwą stronę. Podwyżki płac nie są co prawda wystarczające, prawdopodobnie nawet nie pokryją efektu inflacyjnego i dotyczą tylko płac minimalnych, wobec tego nie jest jasne, jak się przełożą na podwyżki średnich płac, ale niewątpliwie jest to krok w dobrą stronę, które środowisko akademickie przyjęłoby ze zrozumieniem” – powiedział PAP po spotkaniu z minister nauki przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” prof. Edward Malec.

Podkreślił jednak, że podpisanie projektu ministerstwo nauki uzależnia od zaprzestania działań związkowców na rzecz przyjęcia ponadzakładowego układu zbiorowego dla szkolnictwa wyższego. „Takiej obietnicy nie możemy dać” – zaznaczył Malec.

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” proponuje, by za podstawę wynagrodzenia przyjąć odniesienie do średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (jak podają, w 2011 r. jest to kwota 3360 zł), a nie – jak dotychczas – kwoty bazowej zapisanej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Jak podają, od 2005 r. kwota bazowa została zamrożona na wysokości 1870 zł, co ich zdaniem – w porównaniu z kwotą bazową dla nauczycieli liceów wynoszącą ok. 2,5 tys. zł – jest niesprawiedliwe.

http://biznes.onet.pl/resort-nauki-planuje-wzrost-plac-na-uczelniach,18553,4849254,1,news-detal

-asd

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *