Robert Spencer, „Niepoprawny politycznie przewodnik po islamie i krucjatach”

Robert Spencer, Niepoprawny politycznie przewodnik po islamie i krucjatach, przeł. Maria Jaszczurkowska, Warszawa 2014, ss. 330

            Współczesne krucjaty przynoszą znacznie więcej ofiar od tych, które odbywały się w minionych stuleciach. Stąd też zasługują na pogłębioną refleksję o ich przyczynach, przebiegu i skutkach. Tylko takie podejście jest wszakże w stanie zapewnić wykształcenie się odpowiedzialnych postaw wobec kultur i religii współczesnego świata. Ważnym przyczynkiem do refleksji o zagrożeniach związanym ze ścieraniem się poglądów reprezentantów różnych kręgów kulturowych jest odważna, w pewnym stopniu kontrowersyjna, ale jednocześnie niezwykle ciekawa książka autorstwa znawcy spraw bliskowschodnich i islamu Roberta Spencera pod tytułem „Niepoprawny politycznie przewodnik po islamie i krucjatach”, która właśnie ukazała się w Polsce w świetnym tłumaczeniu Marii Jaszczurkowskiej oraz starannym wydaniu i pięknej szacie graficznej.

            Książka składa się z trzech części poświęconych: islamowi, krucjatom oraz współczesnemu dżihadowi. W każdej z nich znajdziemy szczegółowe analizy właściwych im problemów. Szczególnie ciekawe jest przyjęcie przez autora symptomatycznej perspektywy analizy, to znaczy krytycznego spoglądania na politycznie poprawne mity, które w coraz to bardziej niebezpiecznym stopniu zaczynają być dominujące w sferze publicznej i wiodące w jej dyskursach.

            Robert Spencer przygląda się elementom propagandy mającej pokazywać nam islam w zupełnie innych barwach od tych, które są mu w istocie właściwe. Wykazuje się doskonałym znawstwem Koranu, islamu i fachowej terminologii. Podając historyczne przykłady umieszczone w społecznym, kulturowym i ekonomicznym kontekście dowodzi słuszności swoich argumentów w dyskusji. Obala mit, że z wyznawcami Mahometa – Proroka wojny można negocjować, czy, że Koran i Biblia są podobne. Sprzeciwia się upowszechnianiu za pomocą edukacji przekonań, czy nawet wiary o tym, że Koran nakazuje, by jego wyznawcy chwytali za broń jedynie w samoobronie, że Koran uczy tolerancji i pokoju. Mierzy się ze stereotypami, które są bezkrytycznie promowane jako prawda o muzułmanach. Cenne jest to, że przestrzega przed pułapkami, w jakie nietrudno jest dzisiaj wpaść postrzegając świat przez pryzmat poprawności politycznej.

            Bardzo interesujące są propozycje autora dotyczące analizowania właściwości współczesnego dżihadu i postępującej islamizacji Europy. Robert Spencer poświęcił wiele uwagi jego korzeniom, by pokazać jak ukształtował się do obecnej formy. Zdefiniował islamofobię jako broń dżihadu i współczesny ideologiczny dżihad. Niezwykle szczegółowo określił nowe narzędzie manipulacji politycznej z powodzeniem wykorzystywane przez takie organizacje jak na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych.

            Poszczególne analizy przedstawiają się jako swoiste raporty z pola walki. Walka toczy się pomiędzy światem muzułmańskim a zachodnią cywilizacją ufundowaną na podwalinach chrześcijaństwa. Zestawienia pokazujące różne oblicza tych walk – współczesnych i historycznych, uwydatniają kierunek zmian, który wydaje się czytelnikowi co najmniej niepokojący. Umożliwiają także dostrzeżenie ich istoty oraz uchwycenie ich postępującego stopnia wysublimowania. Jest to wartościowe z perspektywy poznawczej.

            Monografia autorstwa Roberta Spencera pod tytułem „Niepoprawny politycznie przewodnik po islamie i krucjatach” zwraca uwagę na jeden z najbardziej palących współczesnych problemów, mianowicie na islamizację – nie tylko Europy, ale także szerzej – świata. Autor – wykorzystując rozliczne przykłady, których jest obecnie pod dostatkiem – pokazał mechanizmy tegoż procesu. Uwidocznił ich wpływ na zmiany dzisiejszych społeczeństw, a także – co szczególnie cenne – sformułował postulaty działań, jakie można podejmować w celu przeciwdziałania ich konsekwencjom. Warto się z nimi zapoznać, by nie być biernym obserwatorem sytuacji prowadzących do zniszczenia własnej kultury.

Krzysztof Wróblewski

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *