Rosja dołoży do Auschwitz

Składka ma zostać przeznaczona na „upamiętnienie radzieckich więźniów, którzy w latach II wojny światowej przebywali w obozie koncentracyjnym „Auschwitz-Birkenau” w Oświęcimiu oraz wyzwolicielskiej roli Związku Radzieckiego i jego Sił Zbrojnych w Europie w latach wojennych”. Rozporządzenie rady ministrów Federacji zostanie w najbliższym czasie przekazane władzom Fundacji oraz rządowi RP.

Rosja konsekwentnie realizuje założenia swej polityki historycznej, wracając do żywego w okresie komunistycznym nurtu martyrologii narodów słowiańskich – w połączeniu z utrwaloną także obecnie tradycją podkreślania roli Armii Czerwonej w zwycięstwie nad Niemcami. Wspomnienie innych niż żydowscy (często bez podawania krajów, których obywatelstwo posiadali) więźniów obozów koncentracyjnych wydaje się koniecznością wobec niepodzielnych rządów „religii holocaustu” w Ameryce i Europie Zachodniej. Decyzja władz rosyjskich jest więc krokiem w dobrym kierunku, wartym do naśladowania także przez władze polskie.

Niestety, z dzisiejszej perspektywy błędną okazała się kontrowersyjna decyzja pozostawienia po wojnie terenów obozów koncentracyjnych i obozów zagłady jako żywych pomników antywojennych, antynazistowskich i mających wspierać propagandę antyrewizjonistyczną i antyimperialistyczną. Początkowo niezainteresowane kultem holocaustu środowiska żydowskie z czasem odkryły w upamiętnianiu Auschwitz, czy Majdanka niepowtarzalną okazję i znakomite narzędzie swej polityki. W tej sytuacji walka o pamięć, jaką chcą podjąć Rosjanie wydaje się spóźniona – ale też i konieczna.

(karo)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *