Rosja w poszukiwaniu tożsamości: renesans imperium czy państwo narodowe?

Szanowni Państwo,

W imieniu Międzyinstytutowej Pracowni Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi przy Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w sesji naukowej nt.:

Rosja w poszukiwaniu tożsamości: renesans imperium czy państwo narodowe?

która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim 12 czerwca (piątek) 2015 roku w godz. 10.00-14.45, Sala Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski.

Program:

10.00-10.15 – Otwarcie sesji

10.30-12.00 – Część I

Wystąpienia i dyskusja:

Prof. dr hab. Andrzej Skrzypek (UW)  Imperia jako formy organizacji przestrzennej wielkich potęg

Prof. dr hab. Jakub Potulski (UGd)  Rosyjskie koncepcje geopolityczne jako wyraz poszukiwań formuły imperialnej

Prof. dr hab. Joachim Diec (UJ)  Próby redefinicji państwowości imperialnej nowej Rosji

Dr Agnieszka Bryc (UMK)  Putinizm jako doktryna odbudowy imperium?

Dr Anna Jach (UJ)  Rosyjska nostalgia imperialna – paroksyzmy kulturowe i psychologiczne

Prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki (UW)  Russkij mir jako projekt restauracyjny imperium

Dr Alicja Curanović (UW) – Rola Cerkwi prawosławnej w kreowaniu tożsamości imperialnej

12.00-12.30 – Przerwa

12.30-14.30 – Część II

Wystąpienia i dyskusja:

Prof. dr hab. Adam Bosiacki (UW) – Prawnomiędzynarodowe ograniczenia rosyjskiej ekspansji imperialnej

Dr Maciej Raś (UW) – Bariery na drodze budowy państwa narodowego w Rosji

Prof. dr hab. Agnieszka Legucka (AON) – Przywództwo Rosji w przestrzeni poradzieckiej – imperialny dyktat czy przyjazna hegemonia?

Prof. dr hab. Marian Broda (UŁ) – Mocarstwowy imperatyw i imperialny fatalizm współczesnej Rosji?

Dr hab. Agata Włodkowska-Bagan (AON) – Rywalizacja mocarstwowa w przestrzeni poradzieckiej jako przejaw zderzania się różnych imperializmów

Prof. dr hab. Dmitrij Karnauchow (AH) – Refleksy imperialne w rosyjskiej świadomości historiozoficznej i historiograficznej

Prof. dr hab. Stanisław Bieleń (UW) – Rosyjski rewizjonizm geopolityczny w stosunkach międzynarodowych

14.30-14.45 – Zamknięcie sesji

Obiad – Klub Pracownika UW, Pałac Kazimierzowski

Prof. dr hab. Andrzej Skrzypek

Prof. UW dr hab. Stanisław Bieleń

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *