Stowarzyszenie Ręce Życia: Prezentacja projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Inicjatywa Deklaracji Wiary lekarzy, zainicjowana przez Wandę Półtawską spowodowała wściekłe ataki środowisk lewackich. Deklaracja Wiary jest świadectwem przywiązania polskich lekarzy do nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II mocno akcentującego aktualność zasad moralnych będących fundamentem naszej cywilizacji. Mówiących, że lekarz służyć ma zawsze ludzkiemu życiu, które nie może być traktowane w sposób instrumentalny, co jest chorobą moralną mocno dotykająca nasze czasy zjawiskami takimi jak aborcja, eutanazja czy zabiegi sztucznego zapłodnienia pozaustrojowego.

Akcja ta spowodowała wściekłe ataki środowisk lewackich dążących do uruchomienia przeciw lekarzom represji państwowych. W tej sytuacji niezbędne jest natychmiastowe ustawowe zabezpieczenie praw sumienia lekarzy.

Jednym z największych defektów obecnie obowiązującego prawa w tym zakresie jest obowiązek lekarza powołującego się na klauzulę sumienia, by wskazał innego, który danego czynu się dopuści. Jeżeli lekarz nie chce zabijać dziecka przed narodzeniem, musi wskazać innego, który to zrobi.

Przepis ten jest oczywiście nielogiczny. Lekarz, który sam nie chce zabijać, musi przyczynić się do popełnienia czynu niemoralnego dopomagając w uśmierceniu dziecka. Z moralnego punktu widzenia, tak czy inaczej, musi być to kwalifikowane jako współudział.
Po drugie, z przepisu tego wynikałoby, że lekarz ma prawo żądać od innych, by zdradzili mu swoje przekonania moralne i religijne.

Skąd w inny sposób miałby się dowiedzieć, do kogo może odesłać pacjenta żądającego od niego tego, co on sam uważa za niemoralne?

Tymczasem taki obowiązek innych lekarzy, bo zdradzali kolegom co myślą, byłby naruszeniem z kolei ich konstytucyjnych praw.

Stosowny projekt ustawy w tej sprawie, wykreślający obowiązek lekarza wskazywania innego, który niemoralności się dopuści, został rozesłany do wszystkich senatorów przez senatora Kazimierza Jaworskiego. W środę 5 czerwca, podczas rozpoczynającego się posiedzenia senatu będą zbierane podpisy, a projekt zostanie skierowany do marszałka.

Stowarzyszenie Ręce Życia

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *