Rękas: COVID vs. Spotify. Bo wszyscy artyści to…

Lepsza Polska, idąc w ślady Pierwszego Świata nie może się nadziwić i naoburzać, że największe od lat wystąpienia społeczne nie są spontanicznie organizowane dla poparcia któregoś z punktów agendy nowego wspaniałego ładu – ale jak np. ostatnio w Kanadzie: łączą sprzeciw antyCOVIDowy z odrzuceniem coraz dalej idących uroszczeń zaprowadzanego właśnie systemu post-demoliberalnego. Cóż, można odpowiedzieć zdziwionym eliciarzom – a czy co najmniej równie zabawne nie jest, że największy od lat bunt artystów przeciw kapitalistycznemu wyzyskowi przez platformę streamingową wywołał nie sam wyzysk, tylko fakt umieszczenia […]