Wielomski: Czy prof. Aleksander Stępkowski przestanie być wiceministrem z powodu ochrony życia?

Rzadko kiedy zdarza się na nam cytować „Gazetę Wyborczą”. Tym razem uczynimy wyjątek, ponieważ w dniu wczorajszym pismo to ogłosiło ciekawy tekst dotyczący prawdopodobnej utraty stanowiska wiceministra spraw zagranicznych przez konserwatywnego katolika prof. Aleksandra Stępkowskiego. „GW” donosi, że są ku temu dwie przyczyny. Po pierwsze, to prof. Stępkowski miałby być inicjatorem zaproszenia do Polski Komisji Weneckiej, co dało Unii Europejskiej prawomocny pretekst do wsuwania euro-unijnego nosa w wewnętrzne sprawy prawno-polityczne Polski. Po drugie, miałaby nią być kwestia polityczno-moralna, a mianowicie katolicko-konserwatywne poglądy prof. Stępkowskiego: Drugi […]