Połosak: Południowa Afryka 1910-1994: totalitaryzm czy republika arystokratyczna?

    Od drugiej połowy lat siedemdziesiątych XX wieku, pojęcia takie, jak demokracja, liberalizm i prozachodnia postawa państwowa na arenie międzynarodowej, stanowiły w powszechnej świadomości obywatelskiej, a także wśród wielu politologów, nierozerwalną triadę. Według tej narracji, jedynym atrakcyjnym dla ludzkości systemem jest demokracja liberalna, zwana też zachodnią, złożona z kilku podstawowych cech.     Pierwszą cechą zachodniego systemu politycznego jest demokracja, rozumiana jako system polityczny oraz system obioru władzy. Drugą – parlamentaryzm, będący demokratycznym systemem wyrażania woli politycznej. Prawa człowieka, czyli przyrodzone i niezbywalne prawa jednostki. Wolny […]

Połosak: Wariant jugosłowiański. Odpowiedź dr Pawłowi Bale

      Z zainteresowaniem wysłuchałem zamieszczonego na portalu Konserwatyzm.pl nagrania, zawierającego wypowiedź Pana dra Pawła Bały w sprawie przedłużenia kadencji obecnego Prezydenta RP do lat siedmiu. W toku swych rozważań dr Bała odwołał się również do przepisu, obecnego w konstytucji FR Jugosławii z roku 1974, dotyczącego prezydentury jugosłowiańskiego marszałka, Josipa Broz-Tito „bez ograniczeń w trwaniu mandatu”.     Zaiste, ciekawe jest i interesujące odwołanie do zapomnianego przykładu jugosłowiańskiego. Owszem, Konstytucja Jugosławii z roku 1974 wypowiadała się o prezydenturze marszałka w sposób opisany przez dra Bałę, jednak […]