Gajos: Nieodbyte nieważne wybory?

Plan Kaczyńskiego i Gowina (zdaniem pisowskich klakierów genialny) na wyprostowanie obecnej sytuacji wokół wyborów prezydenckich zakłada między innymi to, że Sąd Najwyższy stwierdzi ich nieważność wobec ich nieodbycia. Duży Jarosław, wraz z tym trochę mniejszym, najwyraźniej oczekują (a przynajmniej stwarzają pozory takiego oczekiwania), że spodziewane przez nich orzeczenie Sądu Najwyższego otworzy drogę do zastosowania przepisu art. 129 ust. 3 obowiązującej Konstytucji zgodnie z którym w razie stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej przeprowadza się nowe wybory, na zasadach przewidzianych w art. 128 ust. 2 dla przypadku […]

Gajos: Czy wybory prezydenta są Kaczyńskiemu w ogóle potrzebne?

Wszyscy w koło twierdzą, że niezależnie od tego co i czy w ogóle Sąd Najwyższy stwierdzi odnośnie nieodbytych wyborów zarządzonych na 10 maja Marszałek Sejmu będzie musiała rozpisać je na nowo, chociaż nie wiadomo nadal na jakiej podstawie prawnej, bowiem obowiązująca u nas konstytucja mówi jedynie, że ma to nastąpić najpóźniej 75 przed upływem kadencji prezydenta. Kaczyński i Gowin rzekomo ubzdurali sobie, że orzeczenie SN stwierdzające nieważność wyborów stworzy drogę do zastosowania art. 129 konstytucji. A dlaczego wybory te miałyby się w ogóle odbyć? Co […]