Lewicki: Klęska polskiej polityki wschodniej na Białorusi, widziana z bliska

Na majówkę wybrałem się na pięć dni na Białoruś. Wycieczka wiodła głównie szlakiem sentymentalnych kresowych pamiątek. Od Grodna i wspaniałej katedry katolickiej, domu i grobu Elizy Orzeszkowej, Nowogródka, Zaosia i jeziora Świteź, związanych z Adamem Mickiewiczem, jak też i  Starych Wasiliszek, skąd pochodził Czesław Niemien, aż po zrekonstruowane wielkie kompleksy pałacowe po Radziwiłłach w Nieświeżu i Mirze, czy też Sapiehów w Różanie, miejsce narodzin Kościuszki w Mereczowszczyźnie, jak i wiele, wiele innych. Ale nie o tym chciałem pisać, a podzielić się spostrzeżeniami o współczesnej Białorusi […]

Wielomski: Linia Curzona

Gdy w czasie pertraktacji w Paryżu, zaraz po zakończeniu I Wojny Światowej, ale przed podpisaniem traktatu pokojowego, dyplomacja angielska zaproponowała przyjęcie za podstawę naszej granicy wschodniej tzw. Linii Curzona, to odebraliśmy tę propozycję jako upokarzającą. Ostatecznie dostaliśmy taką granicę od Stalina w 1945 roku. I to, co w 1919 roku wydawać się mogło katastrofą, jest dzisiaj błogosławieństwem. W XIV wieku nasi przodkowie popełnili gigantyczny historyczny błąd wiążąc się z Litwą i dając się wciągnąć w litewski konflikt z Moskwą. Jagiellonowie byli sprytni. Wykorzystując słabość Rusi […]

Sanocki: Brytyjska premier uratowała Biełsat

Brytyjska premier wizytująca przed Świętami Warszawę, mimochodem uratowała telewizję Biełsat. Obiecała dać na jej utrzymanie 5 mln funtów, co niemal dorównuje budżetowi tej stacji. Do tej pory polski podatnik wykładał na finansowanie Biełsatu około 30 mln zł rocznie. Biełsat jest telewizją satelitarną nadającą w języku białoruskim dla Białorusinów audycje, które – wg twórców tego przedsięwzięcia – mają pozwolić społeczeństwu białoruskiemu poznać prawdę o działaniach tamtejszych władz, szczególnie prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Zachód, a szczególnie Stany Zjednoczone i Wielka Brytania od dawna wspierały białoruską opozycję występującą przeciwko […]

“Jesteśmy sobie bliscy” – Ambasador Republiki Białoruś w Polsce A. Awerjanow w rozmowie z J. Engelgardem

“Będąc najbliższym wschodnim sąsiadem Polski, Białoruś ma wieloletnie i w większości dobre doświadczenie, jeśli chodzi o współpracę z polskim biznesem w wielu branżach. W roku 2016 polscy przedsiębiorcy zainwestowali w gospodarkę białoruską blisko 190 mln dolarów” – mówi Ambasador Republiki Białoruś w Polsce Pan Aleksander Awerjanow. Panie Ambasadorze, co zdecydowało, że objął Pan stanowisko w służbie dyplomatycznej Republiki Białoruś właśnie w Polsce? Pracował Pan w Warszawie już w 2004 roku, a funkcję Ambasadora Pełnomocnego objął Pan w 2013 roku? – Dokładnie tak, jak Pan powiedział. […]

Śmiech: Bałtyckim szlakiem (1). Z wizytą na Białorusi

Nigdy dotąd nie byłem na Białorusi. Przeszkodą były wizy i nie wypalenie różnych planów w przeszłości. Dlatego z nadzieją i radością przyjąłem wiadomość o wydaniu przez prezydenta Łukaszenkę dekretu o możliwości wjazdu do Obwodu Grodzieńskiego bez wizy, za specjalnym zezwoleniem, na okres do 5 dni. Rozwiązanie to obowiązuje dopiero drugi rok, ale okazało się, że załatwienie wszystkich formalności nie sprawia żadnej trudności. Praktycznie, gdyby ktoś się uparł, może – siedząc przy komputerze – spełnić wszystkie wymagania w jeden dzień. Specjalne zezwolenie (50 zł od osoby […]

Relacja z konferencji “Polska – Białoruś, wspólne dziedzictwo, wspólna odpowiedzialność”

17 marca br. w Warszawie miała miejsce konferencja pt. “Polska – Białoruś, wspólne dziedzictwo, wspólna odpowiedzialność”. Poniżej znajduje się relacja z tego wydarzenia, wraz z linkami filmów, które można umieścić w portalach internetowych. Relacja z konferencji: news http://politykapolska.pl/267 Poszczególne wystąpienia i kod html do wklejenia na strony internetowe: 1. Prof. Mikołaj Iwanow, wprowadzenie: https://youtu.be/-tXxztcA9KM 2. Marszałek Senior Kornel Morawiecki https://youtu.be/inVKNNJNWZc 3. Dr Jan Ciechanowicz “Biała Ruś – ojczyzna talentów i geniuszy” https://youtu.be/gMLEffsYh4g 4. Romuald Starosielec, „Polska i Białoruś na kulturowym i geopolitycznym szlaku Wschód – […]

Engelgard: Białoruska karta w grze czy normalizacja?

Jedną ze zmian w naszej polityce wschodniej jest znacząca poprawa relacji z Białorusią. O ile priorytety tej polityki nie uległy zmianie, a polegają one na stałym kursie antyrosyjskim i popieraniu takich państw, jak Ukraina czy Gruzja, to polityka wobec Mińska zmieniła się znacząco. Jeszcze niedawno Białoruś była traktowana jako parias Europy, „ostatnia dyktatura na Starym Kontynencie”, a jej prezydent był nazywany „dyktatorem” i „satrapą”. Teraz jest to już „prezydent Aleksander Łukaszenko”, a Białoruś nazywana jest naszym sąsiadem. Ożywiły się kontakty polityczne i to na dosyć […]

Engelgard: Postprawda ministra Szczerskiego

Agencja Associated Press opublikowała analizę działań i zamierzeń prezydenta Donalda Trumpa w polityce zagranicznej. Jej autorzy napisali, że doradcy amerykańskiego prezydenta pytali instytucje odpowiedzialne z bezpieczeństwo narodowe jak można poprawić relacje z Rosją. AP twierdzi, że prosili również o informacje na temat rzekomych ingerencji Polski na Białorusi. No to Warszawa ma problem. Administracja amerykańska interesuje się, czy czasem nasze działania na Wschodzie nie będą utrudniać porozumienia z Rosją. I ma rację, bo od lat polska polityka wschodnia polega na antyrosyjskiej dywersji na terenach na wschód […]

Gałat: Mit jagielloński (czy Międzymorze było alternatywą dla polskiego państwa narodowego?)

Związek polityczny Polski z Litwą, zapoczątkowany unią w Krewie w 1385 r. i zacieśniony unią lubelską w 1569 r. jest do dziś przedstawiany w polskich podręcznikach do historii , w samych superlatywach, jako zjawisko jednoznacznie pozytywne i wzniosłe a powstała w jego wyniku Rzeczpospolita Obojga Narodów, wraz ze swoim ustrojem “demokracji szlacheckiej”, jako jeden z najlepszych polskich państw. Czy aby na pewno nie jest to ocena przesadzona? Czy ożywająca czasem w kręgach wychowanej na Sienkiewiczu polskiej prawicy tęsknota za Kresami i Sarmatyzmem jest uzasadniona? Na […]

Rękas: Polska potrzebuje Białorusi

Na wyniki wyborów na Białorusi oczekiwano z zainteresowaniem przede wszystkim ze względu na dwie zmiany w życiu społeczno-politycznym republiki. Zachodni obserwatorzy (w tym ci kreujący rzeczywistość medialną w Polsce) liczyli po pierwsze, że tzw. opozycji uda się skorzystać ze zmiany ordynacji wyborczej do Izby Reprezentantów. Po drugie zaś – że niepowodzeniem zakończy się lipcowa operacja wymiany pieniędzy, co wywoła wreszcie napięcia społeczne w najspokojniejszym państwie b. ZSSR. Nadzieje (jak zwykle) okazały się płonne, władze w Mińsku wyszły z kolejnej elekcji znów wzmocnione, Białoruś ma stabilny […]