Wielomski: BRICS, czyli przyszłość

Na szczycie BRICS, mającym miejsce w RPA, tworzące tę organizację międzynarodową państwa podjęły decyzję o przyjęciu w swoje szeregi Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iranu, Argentyny i Etiopii. Obserwatorzy i komentatorzy nieuważani czy też zindoktrynowani przez liberalne media, należące do zachodnich koncernów, najwięcej miejsca poświęcili wykpiwaniu przyjęcia Etiopii – państwa bardzo ubogiego i mocno uzależnionego od zagranicznej pomocy gospodarczej. Miałoby to świadczyć o przekształcaniu się BRICS-u w klub państw trzeciego świata, biedoty żebrzącej o zachodnie kredyty i technologie. Obserwatorzy bardziej uważni zwrócili uwagę na […]

Szlęzak: Wojna zbliża się do naszych granic

W poprzednim tekście napisałem, że w ostatnich wydarzeniach dostrzegłem jeden punkt przełomowy i dwa znaki czasu. O jednym ze znaków napisałem. O drugim nie wiem czy napiszę, ponieważ obawiam się, że mogę nie mieć nic ciekawego i oryginalnego do napisania, a chodzi o koronację króla w Wielkiej Brytanii. Zatem zabieram się za realizację groźby i opisuję wspomniany punkt przełomowy. . Po tym, gdy pomyliłem się uważając, że wojna na Ukrainie nie wybuchnie, o samej wojnie już starałem się nie wypowiadać. Z różnych aspektów wojen militarny […]

Hagmajer: Chińsko-rosyjska współpraca wojskowo-techniczna od lat 1990tych do dziś

Relacje sojusznicze chińsko-rosyjskie są przedmiotem analiz wielu ośrodków badawczych na świecie. Ich trwałość budzi niepokój u jednych i nadzieję u drugich. Niewątpliwie współdziałanie obydwu tych stron na niwie wojskowo-technicznej jest bezprecedensowym przykładem w najnowszych dziejach świata. Celem tego artykułu jest ukazanie współpracy wojskowo-technicznej Moskwy z Pekinem jako przykładu harmonijnego partnerstwa rangi strategicznej, którego efektem jest obopólna korzyść i trwałe więzi partnerskie, które zapoczątkują nowy rozdział w dziejach świata. Krótkie streszczenie relacji chińsko-radzieckich w okresie zimnej wojny W czasach zimnej wojny tzw. światowa opinia publiczna nakierowana była na rywalizację między blokiem wschodnim, na czele którego […]

Wielomski: Nowa mapa geopolityczna świata w rok po wybuchu wojny na Ukrainie

  Wielcy i mali amerykańscy szachiści Jak już dowodziłem w innym tekście, wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej 24 lutego 2022 roku postrzegam jako przejaw „pęknięcia geopolitycznego” pomiędzy światem atlantyckim a Eurazją, czyli Chinami i Rosją, a tym samym za koniec procesów globalizacji i ideologii globalizmu. Na naszych oczach świat właśnie dzieli się na dwie wielkie przestrzenie: anglosaską i chińsko-rosyjską, które będą charakteryzowały się dwoma niewspółpracującymi ze sobą gospodarkami, oddzielnymi systemami ideologicznymi i kulturowymi, a nawet będą funkcjonować we własnych – jak to się mówi kolokwialnie – bańkach […]

Wielomski: Demokracja liberalna, demokracja nieliberalna i demokratyzacja. Glosa do oświadczenia rosyjsko-chińskiego z 4 lutego 2022 roku

Każdy, kto uważnie wczyta się w przedrukowane na naszych łamach Wspólne oświadczenie Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie stosunków międzynarodowych wkraczających w nową erę i globalnego zrównoważonego rozwoju z 4 lutego 2022 roku, musi dostrzec w nim dwie istotne kwestie. Po pierwsze, trudno tego porozumienia nie odczytać jako paktu pomiędzy Rosją a Chinami, skierowanego przeciwko anglosaskiej hegemonii nad światem. Nie jest też przypadkiem, że podpisanie tego dokumentu miało miejsce na trzy tygodnie przed inwazją Rosji na Ukrainę. Stanowi ono świadectwo chińskiej carte blanche dla polityki Władimira Putina wobec Kijowa. Po drugie, i jest to problem którym […]

Rękas: China, Rosja, świat. Rok Zero?

Żegnając się z Władimirem Putinem, Xi Jinping powiedział: „Zachodzą dziś zmiany, jakich nie widziano od stu lat”. Wiele już napisano (niestety, przeważnie nie w Polsce) o globalnych konsekwencjach sojuszu Moskwy i Pekinu, ale najważniejszym pozostaje pytanie co układ ten może oznaczać dla Europy, w tym zwłaszcza dla Polski i Ukrainy. W istocie rozstrzygnięcie owego dylematu zależy od tego czy Polska, Ukraina, a przede wszystkim Europa Zachodnia odnajdą swoje naturalne miejsca wśród sił reorganizujących porządek światowy, czy też wbrew własnym interesie będą próbowały spowalniać i utrudniać […]

Xi Jinping: W przededniu otwarcia nowego rozdziału chińsko-rosyjskiej przyjaźni, współpracy i wspólnego rozwoju

Na zaproszenie prezydenta Władimira Putina wkrótce złożę wizytę państwową w Federacji Rosyjskiej. Rosja była pierwszym krajem, który odwiedziłem po tym, jak dziesięć lat temu zostałem wybrany na prezydenta. W ciągu ostatniej dekady odbyłem osiem wizyt w Rosji. Za każdym razem przybywałem z dużymi oczekiwaniami i wracałem z owocnymi rezultatami, otwierając nowy rozdział w stosunkach chińsko-rosyjskich, wraz z prezydentem Putinem. Chiny i Rosja są dla siebie nawzajem największymi sąsiadami i wszechstronnymi partnerami strategicznymi. Jesteśmy zarówno mocarstwami światowymi, jak i stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Obydwa państwa […]

Wielomski: „Szczęśliwi ludzie, którzy nie mają historii”, czyli o wojnie na Ukrainie

Gdy ćwierć wieku temu pisałem moją pracę doktorską, poświęconą myśli politycznej francuskojęzycznego pisarza politycznego z przełomu XVIII i XX wieku Josepha de Maistre’a, to zwróciło moją uwagę ciekawe powiedzenie, które znalazłem w małej książeczce, którą napisał z okazji wybuchu Rewolucji Francuskiej w 1789: „Szczęśliwi ludzie, którzy nie mają historii”. Ten wielki krytyk tejże rewolucji chciał przez to rzec, że szczęście mają ci, o których czasach nie pisze się i nie dyskutuje. Oznacza to, że były to czasy szczęśliwe i spokojne, bez wielkich wojen i rewolucyjnych […]

Ziętek-Wielomska: Narodziny i zmierzch geopolityki (niemieckiej)

  Od kilku lat możemy obserwować w Polsce rosnącą popularność dziedziny rzekomo naukowej zwanej geopolityką. Kilka lat temu interesowały się nią jedynie środowiska dość niszowe, ale w międzyczasie stała się ona niezwykle modną koncepcją, która programuje umysły wielu Polaków na myślenie kategoriami budowy imperiów czyli organizacji wielkoprzestrzennych. Co ciekawe, do niedawna pojęcia geopolityki jak ognia unikały niemieckie elity, gdyż obawiały się oskarżeń o to, że realizują dawne imperialne cele. Geopolityka była bowiem pseudonaukowym uzasadnieniem konieczności uprawiania takiejże polityki. W ostatnich jednakże miesiącach niemieccy politycy zaczęli mówić wprost o konieczności budowy […]