„Chyba rzeczywiście mam wiele wspólnego z Wolterem” –  mówi Cyprian Sajna w rozmowie z Adamem Wielomskim

Na ile się orientuję, jest Pan i liberałem i zwolennikiem monarchii absolutnej. Tymczasem mamy utarty schemat, że liberałowie to zwolennicy parlamentaryzmu, demokracji, etc., ponieważ instytucje przedstawicielskie stanowią gwarancję wolności indywidualnych. Która więc instytucja broni wolności: monarchia czy parlament? Moje upodobanie do monarchii należy uznać bardziej za sentymentalne niż za faktyczny program, ponieważ trudno w obecnych realiach znaleźć przestrzeń do tego typu dyskusji, a tym bardziej do przeprowadzenia takiej zmiany ustrojowej. Odpowiadając jednak na pytanie, oczywiście, że to monarchia broni wolności. Jest ku temu kilka powodów. […]