Śmiech: Vaclav Klaus o Vrbeticach, czyli tęsknota za rozsądkiem

Tak jak klasyką II wojny światowej były intensywne przygotowania artyleryjskie poprzedzające ofensywy wielkich armii, tak w naszych czasach normą jest budowanie przez niepodzielnie panujące na Zachodzie media atmosfery mającej uzasadnić działania podejmowane w ramach politycznej konfrontacji z Rosją przez hegemona – Stany Zjednoczone i jego europejskich wasali. Nie jest to ot taka sobie atmosfera, to atmosfera, której zasadniczą treścią jest wszechogarniające zagrożenie ze strony Rosji. Im bliżej kulminacji na kierunku głównym, którym ostatnio jest Ukraina, tym więcej informacji o wszelakich innych, najpodlejszych naturalnie, działaniach Rosji, […]

Lewicki: Czesi nie chcą Koniewa, wolą Niemcowa i Politkowską

Nie tylko Polaków zaczepiali ostatnio rosyjscy politycy. Do ostrych kontrowersji doszło także w kontaktach z Czechami. W grudniu czeski parlament przyjął ustawę ustanawiającą dzień 21 sierpnia jako „dzień upamiętniający ofiary inwazji i późniejszej okupacji przez wojska Układu Warszawskiego”. Ustawa została podpisana przez prezydenta Zemana, który uchodził, do tej pory, za zdeklarowanego przyjaciela Rosji. Rozzłościło to Rosję, która zaprotestowała przeciwko takiej ustawie. To, z kolei, spowodowało zdecydowaną reakcję prezydenta Zemana, który nazwał rosyjskie pretensje „absolutną bezczelnością” i wyraził wątpliwość, czy pojedzie na obchody dnia zwycięstwa w […]

Wielomski: Przedwojenna Czechosłowacja a wolnomularska idea „czechosłowakizmu”

Czechosłowacja czy Czecho-Słowacja? Czyli o międzywojennej nieudolnej próbie połączenia wolnomularskiego kosmopolityzmu z czeskim nacjonalizmem, o czeskim neo-husytyzmie i o dyskryminacji katolików słowackich i, w konsekwencji, o nieuniknionym rozpadzie tego państwa. Rozmowa koncentruje się wokół postaci Tomasa Masaryka i jego światopoglądu religijno-politycznego.