Wielomski: Reforma protestancka wobec reformy gregoriańskiej

Tekst prof. Adama Wielomskiego „Reforma protestancka wobec reformy gregoriańskiej” można także pobrać w pliku PDF ze strony „Dialogów Politycznych”, gdzie ukazał się wcześniej (nr 2021, nr 30, s. 11-32). Do pobrania: Reforma gregoriańska a protestantyzm Jacquesa Bossueta wprowadzenie do problemu Dwutomowa Historia zmienności kościołów protestanckich (Histoire des variations des églises protestantes, 1688) pióra bpa Jacquesa Bossueta po dziś dzień uchodzi za jedną z najbardziej klasycznych katolickich krytyk Reformacji z XVI i XVII stulecia. W tej liczącej ponad 1000 stron rozprawie nadworny teolog Ludwika XIV intelektualnie […]

Łuba : Rzecz o biskupie Stanisławie i królu Bolesławie

  Postać biskupa krakowskiego Stanisława, w polskich naukach historycznych i społecznych, stosowana jest jako postać niemalże archetypiczna. Zwolennicy teorii Konecznego widzą w losach konfliktu biskupa z królem dowód na łacińskość Polski, gdzie to władza świecka ograniczona jest przez odseparowaną władzę duchową. Niejako Stanisław stał się wschodnio-katolickim odpowiednikiem Tomasza Becketa, który też został zabity w wyniku konfliktu z królem. O ile jednak sprawa angielskiego świętego jest dobrze rozpoznana, opisana i praktycznie jednoznaczna, tak sprawa z polskim świętym już taka nie jest – ma pełno białych plam. […]