Raźny: Łagiewniki 19 XI 2016. – odzyskiwanie sensu (o intronizacji Chrystusa Króla)

    Jubileuszowy Akt Przyjęcia  Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w życiu osobistym i narodowym Polaków jest wydarzeniem dziejowym w wymiarze nie tylko religijno-antropologicznym, eschatologicznym i moralnym, ale również politycznym, społecznym i kulturowo-cywilizacyjnym. Mimo, iż Akt ten nie został przez jego promotorów określony mianem intronizacji, posiada jej znaczenie. Świadczą o niej te fragmenty jego tekstu, w których jest mowa o uznaniu panowania Chrystusa we wszystkich sferach naszego życia. Potwierdza to również jasno wyrażona intencja intronizacyjna Aktu „Uznajemy Twe panowanie nad Polską i całym naszym […]