Lewicki: Spór kompetencyjny, dualizm prawny, chaos, anarchia, wojna domowa

Postępuje eskalacja sporu politycznego w Polsce, który obejmuje coraz więcej instytucji państwa i przybiera coraz groźniejsze rozmiary. Na obecnym etapie zasadniczą jego osnową jest kwestia prawomocności zastosowania w roku 2015 prawa łaski przez prezydenta Andrzeja Dudę wobec osób skazanych, wtedy nieprawomocnie, w sprawie dotyczącej działań CBA przy „aferze gruntowej”. Prawo łaski Prezydent zastosował przez uprawomocnieniem się wyroku, co wywołało, już wtedy, spory, których efektem była jakaś opinia Sądu Najwyższego, wyrok Trybunału Konstytucyjnego zaprzeczający kompetencji sądów w rozstrzyganiu tej sprawy, a potem, sprzeciwiający się wyrokowi TK, […]