Chrołowska: Spotkanie na dynamicznej plaży – czyli moja przygoda z „Dziennikiem Zarazy” Jerzego Karwelisa

„Masz się testować co chwilę, bo byle kolo, jak zachoruje na pozytywny test, może cię wskazać jako winowajcę i popłyniesz na piętnaście kafli”. Jerzy Karwelis, Testoza polska, 28.01.2022, Dziennik Zarazy, U nas jeden taki pandemiczny tik-tokowy kolo – wróć: Prezydent Francji – 12 maja 2021 wygłosił w telewizji poniższą alokucję: „(…) musimy dążyć do zaszczepienia wszystkich Francuzów, ponieważ jest to jedyny sposób na powrót do normalnego życia. Obowiązkowe szczepienia zostaną niezwłocznie wprowadzone dla personelu medycznego i niemedycznego w szpitalach, klinikach, domach spokojnej starości i placówkach […]