Lewicki: Jakimi metodami Niemcy chcą „demokratyzować” Polskę?

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, o której przedtem mało kto w Polsce słyszał, niejaka Katarina Barley, stała się nagle bardzo znana w Polsce, a to z racji wywiadu jaki udzieliła Niemieckiemu Radiu (Deutschland Funk). W tym wywiadzie rozważała metody jakie powinny być zastosowane, by zmusić Węgry i Polskę do uległości.  Jej wywody, przekazane podczas tej rozmowy, stacja zatytułowała następująco: „Wiceprezydent UE Barley: „Węgry i Polska finansowo zagłodzone” (EU-Vizepräsidentin Barley: „Ungarn und Polen finanziell aushungern.”). Przedtem Unię reklamowano jako związek państw, gdzie interesy, poglądy i tradycje wszystkich państw […]