Lewicki: Syndrom Kołodzińskiego

  Wielu usiłuje prognozować jak może skończyć się obecna wojna na Ukrainie. Nie jest to zadanie łatwe i najbardziej pewnych wskazówek, co do tego, możemy poszukiwać w historii. Nie znajdziemy tam jakichś analogii co do stosunku sił, czy też ogólnej sytuacji, gdyż ta teraźniejsza jest zdecydowanie unikalna, choćby dlatego, że obecną wojnę toczy uznane międzynarodowo i wspierane przez licznych sponsorów państwo ukraińskie, czego dawniej nie było. Tym niemniej jednak, może nawet większe od tego znaczenie, wydaje się mieć pewne dziedziczenie zachowań i wprost odwoływanie się […]