Michalik: Mrok powstania listopadowego – prawdziwa historia

“Uciekajcie ludzie zgody, Bo to zapaleniec młody. Każda choć najdrobniejsza o kraju przemowa W oczach żar mu obudza i lica płomieni, Tworzy wnioski z słów błachych [sic!], ciało tworzy z cieni; Przewrotna – zwichrzona – bezzasadna głowa – Jednem słowem, ludzie zgody Zapaleniec jest to młody!” (S. Garczyński, Zapaleniec młody, w: Wspomnienia z wojny narodowej, Paryż 1866, s. 9.) Tym oto wierszem można byłoby podsumować to, co wydarzyło się w listopadową noc 1830r. Wiersz ten pokazuje jaki był stosunek osób starszych z doświadczeniem do ówczesnej […]

Mażewski: Oblany egzamin z polityki. O narodzinach, istnieniu i upadku państwa polskiego w latach 1806-1874 (nowa książka w serii Biblioteka Konserwatyzm.pl)

W analizowanym okresie Niemcy i Włosi doprowadzili do zjednoczenia ich państw po wielu wiekach rozbicia, Węgrzy uzyskali status współgospodarza w dualistycznej monarchii habsburskiej, a mieszkańcy Finlandii po raz pierwszy w swej historii stworzyli państwo.    Polacy natomiast stracili wszystko, co w zakresie istnienia własnego państwa uzyskali w 1807 r., co uległo dalszemu wzmocnieniu w 1815 r., zachowało się po 1832 r. i poddane  zostało ustrojowej rekonstrukcji w latach 1861–1862. Zazwyczaj umyka to naszej uwadze, ale jest czymś zupełnie nadzwyczajnym, że inne narody zdołały osiągnąć sukces, a my w tym samym czasie, po udanym starcie, ponieśliśmy […]