Lewicki: Czy należy bojkotować rosyjską kulturę?

W ostatnim czasie pojawiło się pełno głosów wskazujących przekaz rosyjskiej kultury jako główną przyczynę obecnego imperializmu rosyjskiego, skutkującego agresywną wojną na Ukrainie. Z tego względu wielu zaleca bojkot tej kultury. I nie są to opinie dominujące tylko w krajach graniczących z Rosją, ale zaczynają one przeważać w głównym nurcie mediów krajów Zachodu. Taki tytuł z amerykańskiego magazynu Foreign Policy: „Od Puszkina do Putina: Imperialna Ideologia rosyjskiej literatury”. To już jest pewna tendencja. Ostatni i już chyba jedyny element miękkiej rosyjskiej siły, czyli kultura, mająca dotąd […]