Rękas: Białoruś będzie następna?

Zachodnia napaść na Białoruś jest tylko kwestią czasu. Wskazuje na to nie tylko agresywna antybiałoruska propaganda, ale także bezpośrednie wojskowe przygotowania, przede wszystkim w Polsce, jak również na Litwie i Łotwie. Zapowiedź „wzmocnienia wschodniej flanki NATO”, złożona podczas szczytu w Wilnie to jednoznaczna groźba, a jednocześnie wskazanie zadań poszczególnym państwom członkowskim Paktu. Ordre de bataille Niestety, wiodąca rola w tej akcji przypadnie zapewne Polsce, która przesuwa oddziały uderzeniowe i pierwszoliniowe bezpośrednio na granicę z Białorusią. Rząd w Warszawie nie dba już nawet o pozory, trudno […]

Babicz: Łukaszenka: zyskał miesiąc – stracił przyszłość?

Aresztowanie przez służby specjalne Łukaszenki w sanatorium pod Mińskiem Rosjan – to cios w plecy dla Rosji, który nie pozostanie bez odpowiedzi. Tym niemniej dzięki tej operacji Łukaszenka zabezpieczył się przed ciosem Zachodu po wyborach. Łukaszenka na próżno mataczy: doskonale przecież wiedział, że 33 Rosjan, aresztowanych przez jego służby w sanatorium „Białorusinka” («Белорусочка») pod Mińskiem, nie miało w planach obalenia go, czy też w jakikolwiek inny sposób wpływać na białoruskie realia. Oczywiste jest też to, że zatrzymani obywatele rosyjscy udawali się do kraju trzeciego dla […]