Wielomski: Admirał Miklos Horthy i Węgry w okresie międzywojennym

Wykład poświęcony Węgrom. Omówione zostały rządy regenta Miklosa Horty’ego, niesprawiedliwe potraktowanie Węgier w traktacie z Trianon, węgierski rewizjonizm granic w okresie międzywojennym, problem „regencji” i niedopuszczenia do władzy Habsburgów, zaangażowanie Węgier w II wojnie światowej, system polityczny w okresie rządów Horthy’ego.