Wielomski: Admirał Horthy i Węgry podczas II wojny światowej. Konferencja Historyczna CEP

Prof. Adam Wielomski: Admirał Horthy i Węgry podczas II wojny światowej. Konferencja Historyczna CEP.

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.6]
Facebook

7 thoughts on “Wielomski: Admirał Horthy i Węgry podczas II wojny światowej. Konferencja Historyczna CEP”

 1. Węgry jako kolaborant faszystów zostały ukarane zmniejszeniem terytorium. Polska jako sojusznik aliantów została potraktowana tak samo.

 2. Węgry jako kolaborant faszystów zostały ukarane zmniejszeniem terytorium. Polska jako sojusznik aliantów została potraktowana tak samo.

  1. Niejedno państwo chciałoby takiego „zmniejszenia” terytorium, dostania zasobnych ziem do zasiedlenia i długiego pasa wybrzeża w zamian za ziemie może i większe terytorialnie, ale nie mające żadnych zasobów, a będące siedliskiem biedy i zacofania, gdzie Polacy stanowili mniejszość a pozostali mieszkańcy tylko czekali żeby ich wymordować… No ale od węgla i Bałtyku lepsza bieda i ukraińscy nacjonaliści…

   1. Chodzi o zasadę a nie praktyczne sprawy. Można się spierać, które ziemie stanowiły większą wartość. Można też uznać, że ziemie zachodnie to odszkodowanie za agresję. Tymczasem agresja ZSRR została nagrodzona przyrostem terytorialnym. Wreszcie niektórzy prawnicy twierdzą, że sprawa przynależności ziem zachodnich do Polski jest otwarta z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ponieważ istniały dwa państwa niemieckie. Które z nich jest zatem związane umowami międzynarodowymi w sprawie granic?

   2. Przy takiej logice rocznica utworzenia Kosowa powinno być w Serbii świętem narodowym… a USA powinne uznać republikę Texasu i oddać jej całe terytorium po za Wybrzeżami.

    1. Do wejścia w życie Paktu Brianda-Kelloga zawojowanie terytorium było legalne a od 1928 roku już nie. Niemcy zostały ukarane właśnie na podstawie złamania tego paktu. Od tego czasu agresywne mocarstwa odrywają części terytoriów słabszych państw na mocy fałszywie interpretowanej zasady samostanowienia. Kosowo jest Serbskie a Krym Ukraiński. Nie ma najmniejszego znaczenia czy kresy zamieszkiwali Polacy. Dlaczego prowadzące realpolitik mocarstwa zawsze szukają podstawy prawnej dla swoich działań? Dlatego, że zakwestionowanie obowiązywania prawa międzynarodowego oznaczałoby legalizację np. działań terrorystów.

 3. Jeśli chodzi o zasadę, to ze światowych mocarstw wschodnią granicę Polski uznawał jedynie ZSRR do dnia 17 września 1939 na mocy traktatu z Rygi, zaś Wielka Brytania i Francja przez całe międzywojnie nie wycofały się z propozycji lorda Curzona. A jeśli chodzi o obecną granicę polsko-niemiecką, to NRD ją uznawało od samego początku(układ zgorzelecki), RFN uznał zaś ją na mocy układu z grudnia 1970, a oficjalny traktat graniczny został uchwalony w 1992 roku, już po zajęciu NRD przez RFN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *