Ogólnopolska Konferencja pt. „Wyzwanie Lewiatana. Wokół filozofii politycznej Thomasa Hobbesa” (12-14 stycznia 2017 r., Mogilno)

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, której motyw przewodni stanowić będzie filozofia polityczna Thomasa Hobbesa. Chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad głównymi elementami twórczości filozofa z Malmesbury, ze szczególnym uwzględnieniem rozważań o: wolności, uprawnieniach, umowie społecznej, stabilności społeczeństwa, legitymizacji władzy politycznej oraz stosunku państwa do religii. Mile widziane będą również tematy poświęcone krytyce i interpretacji spuścizny Hobbesa. Wydarzenie będzie miało miejsce w kameralnych wnętrzach mogileńskiego klasztoru, które niewątpliwie sprzyjają naukowym dysputom. Oprócz referatów przewidujemy również panele dyskusyjne moderowane przez profesorów specjalizujących […]