Gajos: Nieodbyte nieważne wybory?

Plan Kaczyńskiego i Gowina (zdaniem pisowskich klakierów genialny) na wyprostowanie obecnej sytuacji wokół wyborów prezydenckich zakłada między innymi to, że Sąd Najwyższy stwierdzi ich nieważność wobec ich nieodbycia. Duży Jarosław, wraz z tym trochę mniejszym, najwyraźniej oczekują (a przynajmniej stwarzają pozory takiego oczekiwania), że spodziewane przez nich orzeczenie Sądu Najwyższego otworzy drogę do zastosowania przepisu art. 129 ust. 3 obowiązującej Konstytucji zgodnie z którym w razie stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej przeprowadza się nowe wybory, na zasadach przewidzianych w art. 128 ust. 2 dla przypadku […]