Yurkiv: Wilhelm Ockham. Nominalizm, teorie o uniwersaliach, o bytach jednostkowych oraz inne nurty myśliciela

Będąc studentką uniwersytetu bezpośrednio związanego z teologią (UKSW w Warszawie – przyp. redakcji) byłam bardzo zaangażowana w opracowaniu materiałów, związanych z wyżej wymienionym tematem. W trakcie napisania eseju otworzyłam dla siebie wielu nowych teorii oraz nurtów, związanych z bytem człowieka, przeczytałam sporo różnych artykułów, tekstów na temat wiary, jednostek, wspólnoty, bytów, i tak dalej. Następnie chciałabym podzielić się moimi myślami. Problemem fundamentalnym dla filozofii politycznej w ogóle jest zajęcie stanowiska w sporze człowiek jako jednostka a wspólnota. Liberalizm w swym klasycznym kształcie opiera się na […]