Yurkiv: Wilhelm Ockham. Nominalizm, teorie o uniwersaliach, o bytach jednostkowych oraz inne nurty myśliciela

Będąc studentką uniwersytetu bezpośrednio związanego z teologią (UKSW w Warszawie – przyp. redakcji) byłam bardzo zaangażowana w opracowaniu materiałów, związanych z wyżej wymienionym tematem. W trakcie napisania eseju otworzyłam dla siebie wielu nowych teorii oraz nurtów, związanych z bytem człowieka, przeczytałam sporo różnych artykułów, tekstów na temat wiary, jednostek, wspólnoty, bytów, i tak dalej. Następnie chciałabym podzielić się moimi myślami. Problemem fundamentalnym dla filozofii politycznej w ogóle jest zajęcie stanowiska w sporze człowiek jako jednostka a wspólnota. Liberalizm w swym klasycznym kształcie opiera się na […]

Wielomski: Augustiańska teologia prawna

  Teologiczno-polityczna teoria analogii Carl Schmitt w Teologii politycznej (1922) pisał, że „wszystkie istotne pojęcia z zakresu współczesnej nauki o państwie to zsekularyzowane pojęcia teologiczne”[1]. Następnie ukazał rozmaite paralele pomiędzy teologiczną omnipotencją Boga a absolutyzmem króla w nowożytnym państwie, religijnym deizmem a agnostycznym liberalnym parlamentaryzmem, ateizmem a komunizmem i anarchizmem, cudem a dyktaturą, etc. W kwestii tej Schmitt rozwijał i systematyzował idee opisywane już wcześniej, w XIX stuleciu, przez francuskich i hiszpańskich tradycjonalistów oraz niemiecką lewicą heglowską[2]. Definiując teologię polityczną jako sekularyzację pierwotnych pojęć teologicznych, […]