Szlęzak: Samorządy do partyjnej poprawki

Według pewnego poglądu pół żartem, pół serio III RP miała dwa udane przedsięwzięcia. Były to „Gazeta Wyborcza” i samorząd na poziomie gminy. Przyjmijmy, że GW to było bardziej żartem, a samorząd bardziej serio. GW ponoć chyli się ku upadkowi, ale ja nie życzę jej upadku. W wolnym kraju jedną z gwarancji wolności jest wielość poglądów i możliwość przedstawiania ich w mediach. I dlatego niech sobie GW wychodzi nadal, choć jak upadnie nie będę za nią tęsknił. Na prawdę martwi mnie los samorządów. To rzeczywiście coś, […]