Na ankietę konserwatyzm.pl na temat związków konserwatyzmu z endecją odpowiada Przemysław Piasta

Czy zasadny jest pogląd, że „młoda endecja” w latach trzydziestych XX wieku, z późniejszymi rozwinięciami koncepcyjnymi, chociażby w postaci Katolickiego Państwa Narodu Polskiego, była ruchem już nie tylko nacjonalistycznym, lecz również konserwatywnym w swojej orientacji tj. antyliberalnym, katolickim i społecznie organicznym? Teza, że „młoda endecja” w latach trzydziestych XX wieku była ruchem już nie tylko nacjonalistycznym, lecz również konserwatywnym, jest w moim mniemaniu zbyt daleko idąca. Pewne zbliżenie programowe, wynikłe z nowych warunków społecznych i politycznych funkcjonowania obu środowisk, jest przesłanką stosunkowo powierzchowną. Do końca […]