Modzelewski: Czy unijne prawo podatkowe jest stanowione w złej wierze?

            Od kilkunastu lat znamy w Unii Europejskiej bardzo ważne pojęcie: „uszczelnienia podatków”, w tym zwłaszcza podatków harmonizowanych przez tę organizację. Logika i treść tego pojęcia jest na wskroś oryginalna, bo jest pośrednim przyznaniem się do nieudolności lub szkodnictwa w procesie owej harmonizacji. Można tu rozróżnić cztery etapy działań władzy publicznej (unijnej i krajowej): najpierw w pocie czoła, tracąc na to niewyobrażalną ilość czasu i pieniędzy, tworzy się unijne prawo podatkowe; projekty te podlegają długotrwałym uzgodnieniom i analizom, po uchwaleniu tych przepisów, które przede wszystkim […]

Modzelewski: Skompromitowany prawodawca stanowi przepisy, które nie są źródłem prawa

 Podatnicy przestali się już interesować przepisami prawa podatkowego: nie tylko unijnego, ale również, naszej rodzimej legislacji. Fenomen ten wystąpił w czasie, gdy oficjalnie wycofano się w połowie tego roku z narzucenia nam obowiązku wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych, czyli obiektywnie najważniejszego absurdu podatkowego ostatnich dwudziestu lat. Podatnicy odetchnęli z ulgą, bili brawo ministrowi (nigdy minister finansów nie był aż tak popularny) i niejednokrotnie wygwizdywali lobbystów, którzy namawiali ich do wdrożenia tego absurdu. Zmiany w przepisach podatkowych od co najmniej kilkunastu lat uchwalane były również po to, […]

Modzelewski: Czy zacznie się wielkie sprzątanie w podatkach?

Jeszcze nie wiadomo, kto będzie naprawdę rządzić, mimo że „demokratyczna opozycja” twierdzi, że tylko jej się władza należy. Faktycznie nie znamy również wizji polityki podatkowej obu zwalczających się stron, poza kilkoma wycinkowymi choć bardzo kosztownymi dla budżetu propozycjami. Niezależnie od tego, kto ostatecznie przejmie władzę wykonawczą (i na jak długo), obiektywnie trzeba wreszcie zacząć porządkowanie spraw podatkowych, bo tu się już od kilku lat dzieje źle lub nawet bardzo źle. Odkąd władza nad legislacją podatkową w Polsce przeszła w ręce tzw. ludzi z tynku, pogrążyliśmy […]

Modzelewski: Po co gromadzone będą wrażliwe dane biznesowe w KSeF na temat milionów podatników VAT?

Podatnicy są zaskoczeni determinacją szeroko rozumianej władzy we wprowadzeniu powszechnego obowiązku wystawiania i „otrzymywania” tzw. faktur ustrukturyzowanych, które będą wysłane do KSeF (a nie do kontrahentów). Rozumiem przemożny wpływ najważniejszego interesariusza, czyli biznesu dostarczającego oprogramowanie dla wystawiania tych faktur, ale bez przesady. Przecież uległość wobec jego interesów ma wymierną cenę praktyczną, którą trzeba będzie zapłacić (już jest płacona). Podatnicy uważają narzucenie tych obowiązków za „nonsens” a nawet „grandę”, zwłaszcza że widzą nieudolność legislacyjną twórców tych przepisów, którzy po prostu nie znają się na fakturowaniu (nawet […]

Modzelewski: Czy coś się zmieni w podatkach gdy wygra „AntyPiS”?

Podatnicy zapewne już oczekują, aby partie, które w najbliższych wyborach chcą zdobyć władzę, zaprezentowały swoje wizje systemu podatkowego na lata 2024-2028. Jak dotąd pośrednio poznaliśmy tylko program wybroczy miłościwie nam panującej Zjednoczonej Prawicy. Dlaczego pośrednio? Bo pod jej dyktando Sejm wciąż uchwala kolejne nowelizacje przepisów podatkowych, w tym zwłaszcza nowelizacje nowelizacji: tu robota pali się w rękach (tak się kiedyś mówiło). Najważniejszym programem wyborczym tej siły politycznej jest wprowadzenie… faktur ustrukturyzowanych. Jest to pomysł wyjątkowo oryginalny, bo faktury te będą musieli wystawiać wszyscy podatnicy VAT, […]

Modzelewski: Istotą współczesnego prawa podatkowego jest chaos legislacyjny i interpretacyjny

Podatnicy, zwłaszcza prowadzący działalność gospodarczą polscy przedsiębiorcy, nie zawsze rozumieją najważniejszy fenomen współczesnego prawa podatkowego, którego istotą jest systematyczne pogłębianie chaosu legislacyjnego i interpretacyjnego. Współczesnym obrazem tego prawa jest maksymalizacja destabilizacji: przepisy są bez przerwy zmieniane, zmiany następnie są odraczane i nowelizowane nawet w okresie vacatio legis, przepisy przejściowe mają już pięciostopniową hierarchię a przepisy epizodyczne do przepisów epizodycznych są najważniejszą formą czasowej derogacji wielu istotnych elementów konstrukcji podatków w tym zwłaszcza stawek podatkowych. Nikt nie dba również o jakąkolwiek stabilizację poglądów interpretacyjnych na temat […]

Modzelewski: Kto jest autorem unijnych patologii dotyczących podatku od wartości dodanej?

Już prawie dwadzieścia lat trwa w naszym kraju harmonizacja podatku od towarów i usług a przede wszystkim implementacja przepisów wspólnotowych dotyczących tego podatku. Jest to już dostatecznie długa perspektywa zezwalająca na sformułowanie kilku istotnych uogólnień. Zacznę jednak od pewnego zastrzeżenia: w 2004 roku zaimplementowano „hurtowo” wszystkie lub prawie wszystkie przepisy unijne ukształtowane przed naszą akcesją, nie mając jakiegokolwiek wpływu na ich treść; przede wszystkim byliśmy w sytuacji przymusowej – trzeba było to pilnie zrobić. Ową implementację przeprowadzono w sposób co najmniej naiwny, a nawet bezmyślny, […]

Modzelewski: Niezależnie od wyników wyborów w podatkach nic się nie zmieni

Kampania wyborcza w naszym kraju weszła już w fazę podatkową: wszystkie istotne (i nieistotne) partie polityczne prezentują swoje programy również w tej dziedzinie; niestety bez silenia się na jakąkolwiek oryginalność, wszyscy „upraszczają”, „obniżają” i obiecują „stabilizację”, czyli zmniejszenie ilości wprowadzanych zmian w przepisach podatkowych. Niekiedy idą jeszcze dalej i chcą zlikwidować niektóre podatki, a zwłaszcza tzw. PIT i składki na ubezpieczenie zdrowotne. W sumie racja, bo czym więcej wydaje się na ochronę zdrowia, tym szybciej wzrasta ilość chorych mimo, że naród cudownie wyzdrowiał z powszechnej […]

Modzelewski: „Prawo Kudriawcewa” rządzi interpretacją przepisów podatkowych

Zaproponowany swego czasu funkcjonalny podział prawa podatkowego na „zawierzone”, „odczytane”, „jurystyczne” i „postulowane” ma nie tylko znaczenie poznawcze lecz również czysto praktyczne. Podatnicy w istocie posługują się i stosują prawo odczytane, które wywodzą z lepiej czy gorzej (raczej gorzej) napisanych przepisów (te tylko znają), nie wiedzą, jakie były „rzeczywiste zamiary” prawodawcy (prawo zamierzone), a prawo jurysdykcyjne czyli normy prawne zastosowane przez władzę w postępowaniach jurysdykcyjnych pojawi się z reguły lata po bezpośrednim zastosowaniu prawa podatkowego przez te podmioty. Niewielu jest w stanie przewidzieć jaką treść […]

Modzelewski: Należy natychmiast zatrzymać biegunkę legislacyjną w podatkach

Wbrew medialnemu lobbingowi (mamy wszak również „wolne media”) podatnicy nie chcą nie tylko obowiązku wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych, lecz przede wszystkim nie chcą wydawać pieniędzy w związku z wprowadzeniem nowych, pseudonowoczesnych powinności podatkowych. Do przyjętych rytuałów legislacyjnych należy od kilku lat nakładanie na podmioty prawa podatkowego coraz to nowych oraz „niezbędnych” obowiązków informatycznych, zwłaszcza w dziedzinie ewidencjonowania, dokumentowania i sprawozdawczości (mimo że ich wdrożenie w ustalonym terminie jest obiektywnie niemożliwe) tylko po to, aby następnie odraczać ich wprowadzenie (i to kilkukrotnie). Ten chaos ma jednak […]