Hagmajer: Stracona szansa. Czyli dlaczego PRL poległa w wojnie informacyjnej z Zachodem na polu rywalizacji naukowo-technicznej

Polska Rzeczpospolita Ludowa w okresie po roku 1956 stawiała na dalszy rozwój przemysłu ciężkiego, jednak w epoce rewolucji informacyjnej potrzebowała nowoczesnych rozwiązań naukowo-technicznych, by stawić czoło systemom z Europy Zachodniej i z SZAP. Gra toczyła się o to, czy staniemy się systemem autonomicznym1 czy samosterownym2. Gdy weźmiemy pod uwagę schemat budowy systemu autonomicznego, to w zjawisku utraty autonomiczności najgroźniejszy jest brak sprzężenia zwrotnego między homeostatem a receptorem i korelatorem w torze informacyjnym, co będzie również oznaczało brak sprzężenia zwrotnego między homeostatem, alimentatorem i akumulatorem w torze energetycznym3. Przykłady socjotechniki walki informacyjnej w epoce rewolucji informacyjnej Docent Józef Kossecki w książce Wpływ […]