Graban: Od regionalnej autonomii do solidaryzmu narodowego – wokół dziejów Pomorza Nadwiślańskiego

Ideę regionalizmu łączymy z reguły z samorządem terytorialnym bądź koncepcją „małej ojczyzny”. Wielu zwolenników państwa narodowego podchodzi do niej sceptycznie, kojarząc z groźnym separatyzmem, rozbiciem dzielnicowym, co stanowi zagrożenie dla spójności terytorialnej państwa. Podobnie wielu współczesnych teoretyków samorządu uznaje, że idei tej nie da się pogodzić z koncepcją jednolitego państwa narodowego, kojarzonego przez nich z centralizacją zarządzania. Z drugiej strony patrząc idea samorządu jest niezwykle popularna we współczesnej Unii Europejskiej. Wydaje się jednak, że choć prawodawstwo UE odmienia przez wszystkie przypadki koncepcję lokalności czy regionalizmu, […]