Lewicki: Jak silna jest polska armia?

Kilka miesięcy temu w światowych mediach, szczególnie europejskich, pojawiła się niezliczona ilość publikacji wskazujących na wielkie wzmacnianie się polskich sił zbrojnych i kreujących Polskę na nowe militarne mocarstwo. Było to wszystko komentarzem do wielkich polskich zamówień na nowoczesną broń. Co ważne, zamówienia te wynikały z doświadczeń wojny na Ukrainie i obejmowały głównie te rodzaje uzbrojenia, które, właśnie tam, okazały się najbardziej efektywne. Chodzi przede wszystkim o artylerię, zarówno lufową, jak i rakietową, czołgi, a ostatnio także bojowe wozy piechoty. Wrażenie robi szczególnie rozmiar zamówień na […]